نهمين شب مسابقات تنيس جام رمضان در زمين هاي شماره 2 و 4 مجموعه ورزشي انقلاب پيگيري شد.

به گزارش خبرنگار “مهر” در اين مسابقات و در بازي انفرادي نخست سهيل محسني با نتايج 6 بر 3 و 6 بر 2 مهرداد وهابي را پشت سرگذاشت و دربازي دوم انوشا شاه قلي با نتايج 6 بر 3 و 6 بر 4محمد مهذب نيا را مغلوب خود كرد. امشب نيزكورش هاشنيان با سعيد احمدوند ديدارمي كند و دربازي دوم روزبه كامران به مصاف شهاب راطق مي رود. شايان ذكر است در حال حاضر انوشا شاه قلي بدون باخت در صدرجدول رده بندي قراردارد.