با يكپارچه شدن شبكه‌هاي برق ايران،روسيه و جمهوري آذربايجان مقدمات براي ورود صنعت برق ايران به بازار جهاني برق فراهم خواهد شد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي “مهر”، پيش‌ نويس سند ارتباط الكتريكي(سنكرون) بين سه كشور ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان روز دوشنبه در تهران به امضا رسيد.
بر اساس اين گزارش، در مراسم امضاي اين پيش ‌نويس مهندس مهندس حجت قائم مقام شركت توانير، ديمتري ولكف مدير برق منطقه قفقاز شمالي روسيه و نورعلي يوسف بيلي مدير ديسپاچينگ برق آذربايجان و مسوولاني از صنعت برق سه كشور حضور داشتند.
قائم مقام شركت توانير پس از امضاي پيش ‌نويس اين توافقنامه با اشاره به اهميت امضاي اين قرارداد براي شبكه برق كشور گفت: با برقراري اين اتصال، سه كشور مي‌توانند به طور همزمان از امكانات شبكه برق يكديگر در موارد كمبود و يا حوادث استفاده كنند.
مهندس مسعود حجت افزود: اين اتصال موجب گستردگي شبكه برق كشور از يك سو و افزايش پايداري و ثبات شبكه برق از سوي ديگر خواهد شد و به اين ترتيب شبكه برق ايران از طريق شبكه برق جمهوري آذربايجان به شبكه برق 200 هزار مگاواتي روسيه متصل شده كه اين امر مقدمه ‌اي براي ورود صنعت برق ايران به بازار جهاني برق خواهد بود.
 مدير برق قفقاز شمالي روسيه نيز با ابراز خرسندي از امضاي اين پيش‌نويس توافقنامه گفت: اتصال شبكه برق ايران به شبكه برق روسيه براي ما اهميت زيادي دارد كه كمترين آن همزمان كردن شبكه‌هاي دو كشور است.
ديمتري ولكف افزود: ما بايد در خاك روسيه كارهاي احداث شبكه و خطوط انتقال بزرگي را براي تحقق اتصال شبكه برق دو كشور انجام دهيم.
در اين مراسم همچنين نورعلي يوسف بيلي مدير ديسپاچينگ برق جمهوري آذربايجان تاكيد كرد كه با اتصال شبكه برق سه كشور، ما نيز كوشش مي‌‌كنيم كه هدف هاي كريدور انرژي شمال جنوب را از طريق جمهوري آذربايجان و ايران محقق سازيم.
اين گزارش مي‌افزايد: اين پيش ‌نويس قرار است طي يك ماه آينده با حضور مديران شركت هاي توانير از ايران، رايواس از فدراسيون روسيه و آذر انرژي از جمهوري آذربايجان به امضا برسد.