تيم فوتبال استقلال اهوازدرديداري تداركاتي موفق شد تيم شاهين اين شهر را با هشت گل شكست دهد.

به گزارش خبرنگار” مهر” تيم فوتبال استقلال اهوازكه خود را براي برگزاري ديدارروزپنجشنبه مقابل پاس تهران آماده مي كند، روزگذشته درديداري تداركاتي موفق شد با نتيجه 8 بر2 تيم فوتبال شاهين اهوازرا شكست دهد.
دراين ديداركه درزمين چمن ورزشگاه مخابرات برگزارشد، زاد محمود (2گل ) – آلوز- اكبري – دغاغله – مهدي كياني – تقي پورو عيدي زاده گلهاي استقلال را وارد دروازه حريف كردند.
تيم فوتبال استقلال اهوازتا روزچهارشنبه تمريناتش را درهمين زمين پشت سر خواهد گذاشت تا براي انجام ديدارهفته هفتم خود آماده شوند.