مخالفان در پاكستان با راه حل پيشنهادي مشرف براي حل مسئله ديرينه كشمير مخالفت كردند و اعلام داشتند آنها هرگز اجازه نخواهند داد تا مشرف وضعيت كشمير را به ضرر ملت پاكستان تغيير دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس مخالفت اين گروه يك روز بعد از اين مسئه مطرح شد كه مشرف به خبرنگاران در اسلام آباد گفت هند و پاكستان بايد موضع خود را نسبت به مسئله كشمير تغيير دهند و اين نزاع طولاني را بر سر اين منطقه از هيماليا را كنار بگذارند.

وي گفت:”ما به مرحله اي رسيديم كه بايد گزينه ها را به شيوه اي هدفمند كه به راه حلي بيانجامد را مورد بررسي قرار دهيم “.

مشرف در ادامه اظهار داشت دهلي نو و اسلام آباد بايد پيرامون مستقل اعلام كردند بخش هائي از كشمير با هم به مذاكره روي بياورند و آن بخش را يا تحت كنترل مشترك قرار دهند يا به سازمان ملل محول كنند.

مشرف همچنين به غير نظامي كردن منطقه تاكيد ورزيد.

لازم به ذكر است كه كشمير از مناطق مورد اختلاف هند و پاكستان است و هر دو كشور اين منطقه را جز تماميت ارضي خود قلمداد مي كنند.