مديركل تربيت بدني شهرداري تهران گفت: مسابقات ورزشي بانوان پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي بهمن ماه سال جاري به ميزباني شهرداري تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران، سيد باقر فاطمي نسب با اعلام اين خبر افزود: اين مسابقات به پيشنهاد كميته تربيت بدني و ورزش شهرداري و كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران و موافقت و تصويب شهردار، به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر، از يكم تا نهم بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.

وي در ارتباط با نحوه برگزاري اين مسابقات گفت : معاونت امور ورزش بانوان سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراسيون هاي ورزشي، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به همراه اداره كل تربيت بدني شهرداري با تشكيل ستادي برنامه هاي پيش بيني شده در برگزاري اين مسابقات را دنبال مي كنند.

فاطمي نسب با اشاره به اينكه رياست اين ستاد بر عهده اسفنديار رحيم مشايي ، معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران است، تصريح كرد: اين ستاد مدت دو ماه است كه فعاليت خودش را با ارسال دعوت نامه به شهرداران پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي آغاز كرده  است.

مديركل تربيت بدني شهرداري تهران افزود: در اين نامه ها كه به امضاي شهردار تهران رسيده ، از شهرداران پايتخت هاي اسلامي دعوت شده نسبت به اعزام تيم هاي ورزشي بانوان خود به اين مسابقات اقدام كنند.

وي با اعلام اين كه در حدود 60 دعوت نامه براي شهرداران پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي ارسال شده است، تاكيد كرد : در اين مسابقات از تهران دو تيم ورزشي شامل تيم بانوان شهرداري تهران و تيم هيات ورزشي بانوان استان تهران شركت مي كنند.

به گفته وي، بانوان در 12 رشته فوتسال، بسكتبال، واليبال، هندبال، شنا، كاراته، دو و ميداني، تيراندازي، تكواندو، تنيس روي ميز، ژيمناستيك و بدمينتون به همراه دو رشته ورزشي تيراندازي و تنيس روي ميز  بانوان معلول به رقابت با يكديگر مي پردازند.

فاطمي نسب در خصوص اعتبارات و هزينه هاي اين دوره از مسابقات گفت: اعتبارات اين مسابقات از سوي شهرداري تهران در اختيار ستاد برگزاري قرار گرفته كه بر اساس تعداد دعوت نامه هاي ارسال شده ، پيش بيني ما بر اين است در حدود يك ميليارد تومان هزينه در بر داشته باشد.

مديركل تربيت بدني شهرداري تهران با اشاره به تاكيد شهردار مبني بر جلوگيري از صرف هزينه هاي تشريفاتي و غير ضرور ، افزود: سعي شده با استفاده از امكانات شهرداري تهران ، اين هزينه ها را به حداقل برسانيم.

وي ادامه داد: بر همين اساس بخشي از امور اجرايي مسابقات توسط شركت هاي وابسته به شهرداري تهران صورت خواهد گرفت كه در اين صورت هزينه ها به حداقل كاهش مي يابد.

فاطمي نسب در ارتباط با اهداف برگزاري اين مسابقات گفت: ايجاد مراودات ورزشي منطقي و اصولي با پايتخت هاي كشورهاي اسلامي و آسيايي از جمله اهدافي است كه دنبال مي كنيم و قصد داريم از اين طريق به مبادله تجارب كشورها با همديگر و ايجاد مودت و دوستي آنها كمك كنيم.

مديركل تربيت بدني شهرداري تهران در خصوص اينكه گفته مي شود قرار است اين مسابقات هر دو سال يك بار به ميزباني تهران برگزار شود، گفت: هنوز اين موضوع مصوب نشده ، اما در صورت تصويب و تامين اعتبار، امكان برگزاري مسابقات به اين شكل وجود دارد