با همكاري رايزني فرهنگي ايران در قزاقستان،كتاب “بلبلان باغ ايران” توسط پروفسور “كوميسبايف” به زبان قزاقي ترجمه و در شمارگان 200 جلد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري ” مهر”  به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين كتاب كه در واقع شامل ترجمه قزاقي اشعار شاعران بزرگ ايراني همانند رودكي، فردوسي ، سعدي ، مولوي، حافظ ، عمر خيام ، ناصر خسرو و شاعران معاصر از قبيل حميد شيرازي، ايرج ميرزا ، پروين اعتصامي، شهريار و صائب تبريزي مي شود ، ثمره زحمات چند ساله پروفسور كوميسبايف رئيس كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ملي فارابي است . وي از علاقمندان زبان و ادب فارسي بوده و در صنعت شعر سرايي به زبان قزاقي نيز كم و بيش دست دارد.

پروفسور كوميسبايف در بخش پيشگفتار اين كتاب علاقه خاص خود را نسبت به ادب فارسي ابراز نموده و از همكاري و مساعدت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان در چاپ و انتشار سپاسگزاري كرده است.

گفتني است كتاب مذكور در ميان دوستداران، علاقمندان شعر و دانشجويان زبان و ادب فارسي توزيع مي شود.