مجتبي سلطاني مسئول تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان در خصوص ديدار و گفتگو با كانديداهاي اصلاح طلبان گفت : تا الان با كانديداهاي احتمالي جبهه دوم خرداد ديدارو گفتگو نداشتيم چون با آنها تقارن فكري نداريم و در بررسي كانديداهاي رياست جمهوري كانديداهاي اصلاح طلبان مورد توجه ما نيستند .

مجتبي سلطاني در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر،  با بيان اين كه اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان با كانديدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري  ديدار و پيرامون مسايل سياسي و جاري كشور با آنها رايزني  مي كند گفت : با شخصيتهاي مختلف مطرح شده ديدار ، گفتگو و هم انديشي مي كنيم و سعي داريم  اطلاعات بيشتري كسب كنيم تا بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه با  چه شكلي با رصد اوضاع سياسي كشور در آينده عمل كنيم .

سلطاني درخصوص ديدار و گفتگو با كانديداهاي اصلاح طلبان گفت: تا الان با كانديداهاي احتمالي جبهه دوم خرداد  ديدارو گفتگو  نداشتيم چون با آنها تقارن فكري  نداريم و در بررسي كانديداهاي رياست جمهوري كانديداهاي اصلاح طلبان مورد توجه ما نيستند زيرا با افكار و سياست هاي ما همخواني ندارند .

 

وي افزود : پس از ديدار و گفتگو با شخصيت هاي مختلف تصميمات  را درخصوص  اين مباحث بايد به تاييد شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان و  تاييد مجمع نمايندگان  سراسر كشور هم برسد و نمي توان به سادگي روي افراد به اجماع رسيد .

 

 جامعه اسلامي دانشجويان قبلا  اعلام كرده بود براي رايزني و گفتگو درباره  انتخابات رياست جمهوري با اكبر هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني، علي اكبر ولايتي، احمد توكلي و محمود احمدي نژاد ديدار و گفتگو خواهد كرد .