درصورت تصويب شوراي اقتصاد ، طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي از ژانويه ( از اواسط دي ماه ) آغاز مي شود .
مدير مهندسي نفت شركت پترو ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : درصورتي كه شوراي اقتصاد اين طرح را تصويب كند ، توسعه لايه نفتي پارس جنوبي با امضاي قراردادي ميان شركت نفت وگاز پارس جنوبي و شركت پترو ايران و شلم برژه فرانسه از ژانويه امسال( دي ماه )   آغاز مي شود.
 اسنفديار علاء الديني اضافه كرد : قرارداد توسعه لايه نفتي پارس جنوبي توسط شركت پترو ايران و شركت شلم برژه فرانسه به منظور برداشت 35 هزار بشكه نفت  نهايي شده و در مرحله انعقاد قرارداد است.
وي اضافه كرد : اگر شوراي اقتصاد اين طرح را زودتر تصويب مي كرد عمليات طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي از سپتامبر ( شهريور – مهر ) آغاز مي شد .
وي تصريح كرد : شركت فرانسوي شلم برژه مجري اجراي اين  طرح بوده و شركت پترو ايران نيز برعملكرد آن نظارت مي كند .
 به گفته علاء الديني ،  شركت پترو ايران 11 ماه پس  از انعقاد قرارداد بايد نسبت به برداشت 35 هزار بشكه از لايه نفتي پارس جنوبي اقدام كند .
به گزارش خبرنگار مهر ، لايه نفتي پارس جنوبي داراي سه لايه نفتي بوده كه تاكنون براي شناسايي اين لايه ها 2 حلقه چاه حفاري شده كه براساس بررسي هاي انجام شده عمده نفت توليدي در اين ميدان ،  از لايه بالايي كه به  داريان معروف است صورت مي گيرد .
اين گزارش مي افزايد : شركت پترو ايران براي توسعه اين ميدان بايد 10 حلقه چاه ديگرحفر كند تا بتواند به توليد لازم برسد