كميته داوران فدراسيون تكواندو قصد دارد براي كنترل بيشتر مسائل داوري قضاوت داوران در ليگ تكواندو از دوربين هاي تلويزيوني استفاده كند.

به گزارش خبرنگار” مهر” كميته داوران سازمان ليگ قصد دارد به شدت با معضل ضعف داوريها مبارزه كرده و در راه بالا بردن كيفيت قضاوتها تلاش كند . به همين جهت اين كميته با تجهيز شدن به دوربين فيلمبرداري ، تلويزيون و ويدئو ازكليه مسابقات تصويربرداري خواهد كرد تا درصورت اشتباه و يا اعتراض به نحوه قضاوت ها به طورمستند بتواند اعتراض را بررسي كرده و پاسخ آن را اعلام كنند. ضمن اينكه سيستم هاي جديد رايانه اي نيز تهيه شده كه در مسابقا ت جايگزين سيستم هاي فرسوده و قديمي خواهد شد.
اين براي اولين باراست كه درقضاوت هاي تكواندو و اعتراضات آن قرار است به فيلم بازيها رجوع شود. اين كارحتي در قوانين فدراسيون جهاني به صراحت عنوان شده كه فيلم بازيها نمي تواند مستند باشد. حال چگونه سازمان ليگ تصميم گرفته از اين وسايل در ليگ استفاده كند مشخص نيست . البته هدف اصلي كاهش اشتباهات و با بالابردن كيفيت قضاوت هاست كه اميدواريم باعث افزايش بالا رفتن تنش و افزايش اعتراضات نباشد.