وزير نفت به منظور گسترش همكاري در بخش صنعت نفت وگاز ايران با چين امروز عازم اين كشور شد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران كه به منظورگسترش همكاري در زمينه صنعت نفت وگاز و پتروشيمي به چين سفر كرده است، با عده اي از همتايان خود دركشور چين مذاكره خواهد كرد .
آمار منتشره درباره روابط ايران با كشور چين حاكي است : علاوه بر صادرات نفت به چين كه روزانه 240 تا 270 هزار بشكه است ، چين بزرگترين وارد كننده مواد پتروشيمي ايران است برهمين اساس پيش بيني مي شود با اين سفر ميزان اين روابط توسعه يابد .