دبير همايش قرآن در روابط بين الملل عصر امروز در مراسم آغاز به كار همايش فوق در محل برگزاري نمايشگاه قرآن، اسلام را خاتم انبياء معرفي، وظايف آنها را برشمرد و گفت: مسلماناني كه در جوامع غير مسلمان زندگي مي كنند نيز در وظايفي دارند كه بايد به آنها عمل كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري “مهر”، آيت الله تسخيري گفت : اسلام كه خاتم اديان الهي و جامع نظامات فردي و جامع نظامات فردي و اجتماعي است، ديني است جهانشمول كه براي تحقق اهداف انسانها از سوي خداوند نازل شده است.

وي گسترش، عدالت فردي و اجتماعي بين انسانها، گسترش توحيد و عبوديت حق متعال را از جمله اين اهداف اعلام كرد و افزود : گسترش فضائل اخلاقي و ايجاد رافت و رحمت و صلح و همزيستي در روابط بين انسانها و رشد فكري، فرهنگي و شكوفايي استعدادهاي دروني انسانها در تمامي زمينه هايي كه در فطرت بشر نهاده شده است از ديگر اهداف نزول دين اسلام است.

دبير همايش قرآن و روابط بين الملل آزاد ساختن انسانها از اسارت طاغوتهاي دروني و بيروني و همچنين ايجاد اتحاد و برادري بين انسانها و از ميان برون اختلافات را ديگر اهداف نزول دين اسلام اعلام كرد.

وي افزود: براي رسيدن به اهداف فوق خداوند متعال نظامات مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عبادي، تربيتي و اخلاقي هماهنگ با فطرت انسانها را تشريح و پي ريزي كرده و در كتاب و سنت به وديعه نهاده و نيروي عقل و اجتهاد را نيز به انسانها عطا كرده است.

آيت الله تسخيري با اشاره به اين كه هزار و چهارصد سال پس از نزول قرآن، از هفت ميليارد نفر جمعيت كره زمين، حدود يك چهارم مسلمان هستند افزود: همه سرزمين هايي كه تحت سيطره مسلمانها به سر مي برند، بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي دارالاسلام هستند و اصل آن است كه همه تحت يك پرچم، يك رهبري، يك قانون با هويت واحد، عواطف مشترك و روابط برادرانه به سر مي برند. چرا كه متعلق به امت بزرگ اسلامي هستند. اين امر تنها در سايه رهبري حضرت ولي عصر(عج) و صاحب الزمان تحقق خواهد يافت.

آيت الله تسخيري، تلاش جهت تامين نيازهاي صنعتي – كشاورزي و اقتصادي يكديگر جهت قطع وابستگي به كفار، همبستگي و تكامل در زمينه هاي حقوقي – اقتصادي و سياسي و همچنين تقدم مصالح امت بزرگ اسلامي بر منافع ملي و قوي كشورها را از جمله رسالت هاي دولتها مسلماني كه جدا از هم هستند اعلام كرد و افزود: نزديك سازي قوانين و مقررات سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي رسيدن به يك قانون اساسي واحد و اتخاذ مواضع مشترك و پشتيباني مسوولانه از يكديگر در مجامع بين المللي از ديگر رسالتهاي دولت هاي اسلامي است.

وي افزود: بي ترديد كشورها ملتهاي اسلامي و رهبران فكري و سياسي آنان در راه دستيابي به اهداف فوق بايد هوشيارانه عمل كرده و متوجه تفرقه افكني دشمنان بوده و هرگونه حركت انحرافي و بدخواهان را خنثي كنند.

دبير همايش قرآن و روابط بين الملل در ادامه با اشاره به اين كه حدود چهارصد ميليون مسلمان يعني يك چهارم جمعيت مسلمان جهان در كشورهاي غير اسلامي زندگي مي كنند گفت : اين افراد نيز داراي حقوق اسلامي و انساني هستند كه براساس كنوانسيونهاي بين المللي به آنان تعلق مي گيرد و بايد براي استيفاي آن تلاش كنند.

آيت الله تسخيري در پايان سخنان خود حفظ هويت اسلامي، آموزش و پرورش خود و فرزندان براساس تعاليم اسلام، بناي مسجد و بناهاي مذهبي و انجام فرايض ديني، مشاركت فعال در سرنوشت سياسي – اقتصادي و فرهنگي جامعه، حفظ شعائر اسلامي، رعايت حرمت زنان مسلمان و تلاش براي ارتقاء وضعيت و موقعيت اجتماعي و فرهنگي، از جمله حقوق آنها (مسلمانان ساكن در جوامع غير اسلامي) و رعايت حقوق و مقررات كشوري كه تهران زندگي مي كنند، وفاي به عهد و پيمان، حسن رابطه با غير مسلمانان، اخلال نكردن در وضعيت اجتماعي را از وظايف اين قشر عنوان كرد.