محمدخوش چهره عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ، تنها راه رفع نارسايي هاي اقتصادي و اجتماعي و پيشرفت در اين زمينه ها را بهره گيري از خودباوري مورد استفاده در دانش هسته اي كشور عنوان كرد.

وي  در گفتگو با خبرنگار پارلماني “مهر” با بيان اين مطلب افزود: سطح بالقوه دانش ايران مورد اعتراف همگان است زيرا ما از توان بالقوه بالايي برخورداريم و تحت فشار دانش اتمي خود را شتاب داديم واين زورگويي هاي دنياي سلطه و فشارهاي سياسي ضريب غيرت را در انديشمندان و مديران علمي ما افزايش داد.

وي با بيان اينكه خود باختگي درعرصه هاي سياست ومديريت ديپلماتيك وسايرعرصه ها نقاط ضعف زيادي را منجر شده است  ، گفت : خودباوري مهم ترين موتور و محركه و مقوله اي است كه امام راحل در ترويج آن به شدت تلاش داشتند وهمين خود باوري بود كه از ابتداي انقلاب باعث شد تا بتوانيم جنگ را اداره كنيم و فعاليت هاي رها شده را پيش ببريم. 

اين استاد دانشگاه  با اشاره به اينكه بسياري از ايده هاي صنعتي و فني و تكنولوژيك در مقياس طراحي و اجرا بدست جوانان ايراني ودر كوتاه مدت انجام شده است ؛ ادامه داد : اين سطح خودباوري درسطح دانشجويان جوان فارغ التحصيلان جوان موجب شده است مديريت هاي پويا در چرخه اتمي بوجودآيد و با اين روند مي توان اميدواربود كه عمده نارسايي هاي سيستم درعرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي با تزريق اين روحيه تغيير يابد .

وي با تاكيد  براينكه بسترعلمي كشور و محافل تحقيقاتي، دانشگاهي و دانشكده هاي فني ازظرفيت بالايي برخوردارند گفت : اين مديريت پويا واجد ارزش است  زيرا طرف هاي خارجي كه بنا بود زماني به ما كمك كنند طفره رفتند ولي اين دانش اكنون بومي است وموجب شده درمقطع چانه زني قرار بگيريم.

نماينده تهران با اشاره به اينكه تلاش جوانان  متخصص ايراني چرخه سوخت اتمي تاحد غني سازي پيش رفته و اين فرآيند قابل گسترش است، افزود : به بركت همين تلاش ها اكنون قدرت چانه زني ما در مجامع بين المللي هسته اي بالا رفته وكرنش هايي را از اتحاديه اروپا مي بينيم كه اگر چه فريب هم درآن هست وچراغ سبزهايي از سوي آمريكا در اوج قلدري داده مي شود .

خوش چهره درادامه گفتگوبا خبرنگارپارلماني “مهر” با تاكيد براينكه ما در چرخه اتمي و درغني سازي حرف براي گفتن داريم  گفت : آنچه دنيا از آن مي ترسد غني سازي به قصد استفاده در سلاح هاي اتمي است در حالي كه مسئولان نظام بارها به صراحت اعلام كرده اند ما وارد اين عرصه ها نخواهيم شد .

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس دانش اتمي را داراي بركات مختلفي براي نظام دانست  و با اشاره به توجيهات اقتصادي آن افزود: دانش هسته اي منشاء فعاليت هاي بسياري دركشاورزي، پزشكي و هوافضا خواهد بود .

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد : عليرغم اينكه برخي نسل جوان را تهديد مي دانند اين قلمرو نشان داد كه نسل جوان چه فرصت هاي غني و برجسته اي است و بايد روي آن سرمايه گذاري كرد.