با توجه به چهارجلسه تمريني كه باتيم داشتيم فكر مي كنم نتيجه قابل قبولي مقابل برق شيراز بدست آمد.

به گزارش خبرنگار” مهر” نادرفرياد شيران مربي تيم فوتبال پيكان تهران با بيان مطلب فوق افزود: بازيكنان تيم ما توانستند توقعات كادرفني را برآورده سازند، اما فكرمي كنم آنها به دليل فشار بالاي تمرينات نتوانسته اند به شادابي لازم براي ارايه بازيهاي مناسب دست يابند.
وي ادامه داد: اين مساله دربازي مقابل برق شيرازبه خوبي نمايان بود، زيرا همانطوركه ديديد بازيكنان ما در نيمه نخست اداره بازي را دردست داشتند وچندين موقعيت گلزني مناسب را نيز ازدست دادند، اما در نيمه دوم به واسطه همان مشكلي كه اشاره كردم نتوانستند اداره بازي را در دست داشته باشند وحريف موفق شد چندين موقعيت گلزني را برروي دروازه ما ايجاد نمايد. بااين وجود فكر مي كنم كسب نتيجه مساوي براي هردوتيم عادلانه بود.

فريادشيران درخصوص تيم برق نيزخاطرنشان كرد: آنها تيمي جوان وجنگنده دارند كه نتايج آنها دررقابتهاي ليگ امسال روبه رشد بوده وتوانسته اند نسبت به سال گذشته امتيازات ونتايج بهتري را كسب نمايند.
وي درخصوص عدم هماهنگي لازم درتيم پيكان نيزتصريح كرد: تيم ما به دليل اينكه دربازيهاي گذشته نتايج قابل قبولي را كسب نكرده درهربازي با شيوه وتركيبي جديد به ميدان آمده واين تغييرات مكررموجب شده تا نتواند به هارموني وهماهنگي لازم دست يابد، ولي من اميدوارم با گذشت زمان تيم ما به شرايط يكدست وهماهنگي لازم برسد تا بتوانيم ناكامي هاي گذشته را جبران نماييم.