شبكه خبري الجزيره به تازگي نوار جديد ويدئويي از اسامه بن لادن رهبر گروهك تروريستي القاعده را پخش كردكه در آن وي بار ديگر آمريكا را تهديد به حمله كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، بن لادن دراين نوار تهديد كرده هنوز دلايلي براي تكرارحادثه 11سپتامبر2001 همواره وجود دارد.

درحالي كه تنها سه روز به برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا باقي مانده است، رهبرگروه القاعده در پيامي خطاب به مردم آمريكا با بيان اينكه علي رغم  اينكه چهار سال از زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر مي گذرد اما همچنان جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا برمردم اين كشورحكومت مي كند، گفت:  وي با فريب دادن افكارعممومي، علت واقعي اين حادثه را از مردم  مخفي نگاه داشته است.

بن لادن با تاكيد براينكه ما هنوزانگيزه ايي براي تكرار سناريوي حادثه 11 سپتامبرداريم گفت: ما آزاد مرداني هستيم كه هرگز ننگ و ظلم و ستم را نمي پذيريم ؛ ما مي خواهيم آزادي از دست رفته را براي امت خود به ارمغان آوريم .

وي خطاب به مقامات دولت آمريكا گفت: وقتي شما امنيت ما را تهديد مي كنيد ما هم در مقابل امنيت شما را تهديد و آن را زيرپا خواهيم گذاشت.

رهبرگروه القاعده امنيت آمريكاييها را درگروصرف نظركردن مردم از شركت در انتخابات رياست جمهوري آمريكا دانست.

بن لادن درپيام جديد خود خطاب به مردم آمريكا ازعلل و نتايج حملات 11 سپتامبرسخن گفت واظهارداشت: امنيت شما در دست جرج بوش و جان كري ويا گروه القاعده نيست امنيت تنها دردستان شماست .

بن لادن گفت: بعد ازحمله به اولين برج، تاخير بوش درانجام اقدامات مناسب باعث شد تا بتوانيم حمله به برج دوم و وزارت دفاع آمريكا در واشنگتن را تكميل كنيم.

رهبر گروه القاعده با اشاره به يكي از عاملان حادثه 11 سپتامبر گفت: ما با محمد عطا دبير كل توافق كرديم تمام عمليات را ظرف 20 دقيقه پيش از اينكه بوش و دولتش آگاه شود انجام دهيم.

وي با اشاره به اينكه هرگزبه فكر ما خطور نمي كرد كه فرمانده كل نيروهاي مسلح آمريكا 50 هزار شهروند را دربرج هاي دوقلو درمعرض آن  حادثه هولناك رها كند زيرا او فكر مي كرد شنيدن قصه كودكان به هنگام حملات 11 سپتامبر سرگرم ديدار از مدرسه آنها بود مهمتر است.

بوش روز واقعه 11 سپتامبرسرگرم ديدار از يكي از مدارس آمريكا بود  تا زماني كه  يكي ازهمراهان وي به اوخبر داد  اولين برج درنيويورك مورد حمله قرار گرفت اما بوش در همان مكان ميان كودكان باقي ماند وتا مدتي هيچ عكس العملي ازخود نشان نداد.

بن لادن با تشريح دلايل و انگيزهايي كه باعث شد گروه القاعده دست به چنين حمله اي بزند ياد آورشد: ما حتي فكرش را  نمي كرديم كه برج هاي دوقلو را مورد حمله قرار دهيم اما هنگامي كه صبر ما تمام شد وظلم و ستم نيروهاي اشغالگر اسراييل عليه مردم فلسطين و لبنان را مشاهده كرديم فكرحمله به سر ما زد.

وي ادامه داد : اشغال لبنان ازسوي اسراييل كه با چراغ سبز آمريكا صورت گرفت درما بسيارتاثير گذاشت تا جايي كه  احساسات شديد ما را درعدم پذيرش  ظلم و ستم را برانگيزخت وتصميم قوي براي مجازات ظالمين گرفتيم.

رهبرگروه القاعده همچنين با حمله و انتقاد شديد ازدولت كنوني آمريكا گفت: ما در تعامل با جرج بوش با مشكلات عديده اي ربرو هستيم .

وي با اشاره به اينكه تاخيرصورت گرفته دراعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 به دليل نزديك بودن رايها درايالت فلوريدا بين نامزدهاي آن زمان رياست جمهوري يعني جرج بوش رئيس جمهوري كنوني آمريكا وال گورنامزد دمكراتها بود، گفت: بوش پدردرزماني كه برمردم آمريكا حكومت مي كرد وضعيت بهتربود همانطوركه وي كارشناسان دغل كار خود را از روساي منطقه  به فلوريدا اعزام نكرد تا ازهرج و مرج صورت گرفته به نفع خود استفاده كند.