منوچهر متكي سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري گفت : آقاي هاشمي رفسنجاني در مذاكره كميته انتخابي چهار نفر مورد مذاكره قرار ندارد و در ديدار برخي از اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري با جناب هاشمي وي اظهار داشتند كه بنا بر عدم شركت وي در انتخابات است با چنين آگاهي طبيعي است كه موضع نامزدي وي دردستور كار كميته انتخاباتي قرار ندارد .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، منوچهر متكي سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري در جمع خبرنگاران در خصوص مواضع اين جبهه درباره انتخابات رياست جمهوري در جمع خبرنگاران گفت : موضع اين جبهه در خصوص انتخابات رياست جمهوري با حر كت هماهنگ نيروهاي اصول گرا همراه خواهد بود و پيگيري اجراي نظرات و يپشنهادات خود را در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بر اساس چهار اصل اسلام،  انقلاب ، امام و رهبري گرد هم آمدند و حاصل تلاش جمعي آنها انتخابات شوراها و مجلس هفتم  يعني منتخبين اصول گرا در شوراي اسلامي شهر و روستا و مجلس هفتم بود .

متكي افزود : كمتيه تعيين شده براي پيگيري بحث انتخابات طي دو هفته گذشته با چهره هاي مطرح اصول گرا نخستين دور مذاكرات خود را به انجام رساند و در اين مذاكرات پيرامون برنامه و ضروت ارائه آن در مورد تيم رياست جمهوري و هم چنين ضرورت توافق بر ميثاقي كه چهرهاي مورد مذاكره بر اساس ان ميثاق تعامل خواهندداشت بحث و بررسي صورت گرفت.

منوچهر متكي سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري  گفت :بر اساس اين ميثاق  تصميمات نهايي كميته براي چهره هاي مورد مذاكره مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و قرار شد طي دو هفته آينده چهره هاي مذاكره كننده و طرف گفتگو كه در حال حاضر چهار نفر هستند پاسخ ها و نظرات خود را به كميته اعلام كنند و پسي از پاسخ چهره هاي مورد نظر به كميته و قطعي شدن آمادگي آنها براي  نامزدي و پذيريش ميثاق پيشنهادي  كميته ، اسامي آنها اعلام خواهد شد.

متكي افزود: كميته پس از درياقفت پاسخ ها بررسي خود را براي انتخاب اصلح بين نامزدهاي مطرح انجام خواهد داد و در موقع مناسب پيشنهادات خود را به مردم عزيز تقديم خواهد كرد .

 سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري   درخصوص اعلام يكي از كانديدهاي مطرح شده (ولايتي )براي انتخابات رياست جمهوري  كه اعلام كرده است كه اگر فلان شخص (هاشمي)  بياد وي نخواهد امد گفت : كساني كه مورد مذاكره كميته انتخابات قرار مي گيرند در بخشي ار ميثاق پيشنهادي اين شرط تعريف شده است كه نامزدي دوستان از سوي اين كميته پس از اعلام آمادگي خود آنها است و  ماندن يا نماندن در ليست منوط به هيچ پيش شرطي نيست .

متكي  در خصوص نظر جبهه پيروان خط امام و رهبري پيرامون حضور هاشمي رفسنجاني در عرصه انتخابات گفت : جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از ستونهاي انقلاب و جايگاه وي در دوره هاي مختلف انقلاب و تصميم سازيهاي مهم كشور  تعيين كننده بود و هم اينك نيز ذخيره و سرمايه انقلاب هستند و مسئوليت يكي ار اركان مهم نظان يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارند .

متكي افزود : آقاي هاشمي رفسنجاني در مذاكره كميته انتخابي  چهار نفر مورد مذاكره قرار ندارد و در ديدار برخي از اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري با جناب هاشمي وي اظهار داشتند كه بنا بر عدم شركت ايشان در انتخابات است با چنين آگاهي  طبيعي است كه موضع نامزدي وي دردستور كار كميته انتخاباتي قرار ندارد البته با بيان اينكه كه در صورت درخواست همه جناحها وارد صحنه انتخابات شوند تحقق چنين امري به معناي نفي رقابت انتخاباتي است .

متكي درباره  معرفي كانديداي مشترك نيروهاي اصول گرا گفت : به ياري خداوند و با بهره گيري از فضاي صميمانه در بين نيروهاي اصول گرا مطمئن هستيم كه مجموعه نيروهاي اصول گرا نهايتا به يك نتيجه نهايي خواهند رسيد .

وي د رخصوص تفسير واژه رجل  سياسي در قانون اساسي گفت :  تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و هر تفسيري را كه شوراي نگهبان ارائه دهد  جبهه پيروان خط امام و رهبري  مي پذيرد .