روزنامه آلماني تاگس اشپيگل به بررسي نظرات و عقايد دو كانديداي انتخابات رياست جمهوري آمريكا پرداخته است كه بخشي از آن بصورت گزارشي در ذيل مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، آمريكا روز سه شنبه 2 نوامبر روز حساس و سختي را در پيش دارد . مردم آمريكا با حضور در پاي صندوقهاي راي ميان دو كانديداي مورد نظر يعني ” جرج بوش ” رئيس جمهوري كنوني و ” جان كري ” كانديداي دمكرات يكي را انتخاب نمايند .

تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : عراق ، تروريسم ، مذهب ، سياست خارجي و اقتصاد از جمله مواردي هستند كه مردم آمريكا به آن توجه دارند . هر كدام از اين كانديداها نظر و عقيده خاصي پيرامون اين مسئله دارند .

ديدگاههاي نامزد جمهوري خواهان در خصوص خواست مردم:

1- سياست خارجي : جرج بوش رئيس جمهوري كنوني آمريكا در خصوص اين مسئله معتقد است كه صدور آزادي و دمكراسي از جمله اهداف وي در بخش سياست خارجي مي باشد .

بوش بر اين عقيده است كه آمريكا بايد همچنان بعنوان ابر قدرت در جهان باقي بماند و در مواقع لزوم دست به حمله نظامي و پيشگيرانه بزند .

اين در حالي است كه ” جان كري ” كانديداي دمكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا در اين مورد معتقد است كه مي توان با اتخاذ شيوه ها و تدابير جديد رابطه تازه اي در راستاي همكاريهاي نو با جامعه بين المللي برقرار كرد .

 وي بارها خاطر نشان كرده است كه مي توان با كمك و همياري آلمان و فرانسه كه از مخالفان سرسخت حمله نظامي آمريكا به عراق بودند براي آزادي خاورميانه تلاشهاي قابل توجهي انجام داد .

كري همچنين معتقد است كه دكترين بوش در خصوص سياست خارجي دچار اشتباهاتي شده كه به هيچ وجه قابل بخشش و جبران نيست .

2-عراق : در خصوص حمله نظامي به عراق و وضعيت كنوني اين كشور بوش با تكرار سخنان گذشته خود خاطر نشان مي كند كه جهان با سقوط حكومت صدام چهره امن تري به خود گرفته است .

رئيس جمهوري آمريكا با هدف مبارزه با تروريسم بين المللي حمله نظامي به اين كشور را برنامه ريزي كرد و مدعي شد كه قادرخواهد بود تا امنيت را به اين كشور باز گرداند .

كري ” كانديداي دمكرات در خصوص مسئله عراق بر اين عقيده است كه هرچه زودتر نيروهاي آمريكايي حاضر در اين كشور بايد به وطن بازگردانده شوند .

كانديداي دمكراتها معتقد است كه ناتو بايد با اعزام نيروهاي خود به اين كشور در راستاي برقراري ثبات و امنيت و پايان دادن به اين فاجعه بزرگ اقدامات لازم را مبذول دارد .

3- تروريسم : مبارزه با تروريسم يكي از مهمترين شعارهاي تبليغاتي جرج بوش رئيس جمهوري كنوني آمريكاست . وي بارها با اشاره به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي خاطر نشان ساخته است كه ما زماني مي توانيم در امنيت كامل بسر بريم كه مبارزه با تروريسم را جدي تر از هميشه تلقي كرده و شيوه هاي مناسبي را در اين زمينه بكار گيريم .

جان كري ” نامزد دمكراتها در انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا در خصوص مسئله مبارزه با تروريسم معتقد است كه اصلاحات در ساختار سازمانهاي امنيتي مي توان گام مهمي در تحقق اين امر بشمار آيد .

4- مذهب : رسانه ها چندي پيش در گزارشي اعلام كردند كه جرج بوش روزانه ساعات زيادي در را به عبادت مي پردازد . وي در اين مورد گفته است كه اعتقاد من نقش مهمي در زندگي شخصي و كاري من ايفا مي كند . رئيس جمهوري آمريكا مردم اين كشور را به رعايت موارد مذهبي تشويق و ترغيب كرده است .

كري ” در خصوص مسئله مذهب خاطر نشان كرده است كه اعتقادات مذهبي قدرت تازه اي را در او مي دمد كه سبب افزايش توان وي براي انجام كارهاي مختلف مي شود .

5-اقتصاد : جرج بوش نامزد جمهوريخواهان انتخابات رياست جمهوري آمريكا  همچنان به بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور خوش بين بوده و در صدد بازگشايي راههاي لازم براي افزايش دامنه تجارت و مبادلات جهاني است .

بوش براي دستيابي به پيشرفتهاي اقتصادي تجارت آزاد را مهمترين گزينه ممكن مي داند .

كري ” معتقد است كه با اتخاذ راهكارهاي مناسب مي توان تحولي در عرصه اقتصاد آمريكا بوجود آورد كه اين امر در نهايت به كاهش سطح بيكاري منجر خواهد شد .