انفجار در بازار مركزي تل آويو 11 كشته و مجروح برجاي گذاشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يكي از تلويزيون هاي خصوصي رژيم اسرائيل از انفجاري شديد در بازاري رو باز در مركز تل آويو خبر داد كه بنا به گزارش حاضران در صحنه انفجار تاكنون حداقل پنج تن كشته و شش تن ديگر در اين انفجار مجروح شده اند.

منابع خبري تاكنون از آمار تلفات انساني ومادي اين انفجار وعاملان احتمالي آن سخني بميان نياوردند.