جابا موجيري مدافع گرجستاني سپاهان براي انجام برخي كارهاي شخصي و دريافت حق و حقوق خود به ايران بازگشت.

به گزارش خبرنگار” مهر” جابا موجيري كه دراردوي اروپايي سپاهان درآلمان ودرمسابقه دوستانه اين تيم مقابل بوخوم دچار مصدوميت وپارگي مينيسك شده بود مدتي را براي انجام درمان درگرجستان بسربرد وپس ازانجام عمل جراحي به ايران بازگشت.
وي درمدت حضورخود در ايران با مسوولان سپاهان ديداروحقوق خود را ازمسوولان اين تيم دريافت كرد. قراراست هزينه هاي درمان اين بازيكن گرجستاني با تاييد مدارك درماني اوازسوي سفارت كشورمان درتفليس توسط باشگاه سپاهان پرداخت شود.

گفتني است: با توجه به طول درمان موجيري اين بازيكن نمي تواند سپاهان را درليگ چهارم همراهي نمايد، اما دردوردوم رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا مي تواند درخدمت سپاهان باشد. قرارداد جاباموجيري سال آينده به پايان خواهد رسيد