نحوه برگزاري دو سالانه پوستر جهان اسلام از سوي فرهنگستان هنر و گزينش انتخابات داوران اين دو سالانه اعتراض بسياري از هنرمندان گرافيست را بر انگيخت .

سيد حميد شريفي نقاش و گرافيست عضو شوراي سياستگذاري اين دو سالانه كه در اعتراض به نحوي برگزاري اين دو سالانه از سمت خود استعفا كرده است در خصوص ارزيابي برگزاري اين دو سالانه عقيده دارد: انجمن صنفي طراحان گرافيك كه اكنون به عنوان مجري برگزار كننده اين دو سالانه به فعاليت مي پردازند  ، بيشتر به گروه ودسته اي خاص با منافع خاص  مي ماند تا يك انجمن جامع نگر و اصولا ، چرا فرهنگستان به عنوان يك مركز جامعه علمي وفرهنگي بايد با واگذاري همايش هايي از اين دست به اين گروه جريان هنر را در انحصار و اختيار گروهي خاص قراردهد .

درادامه با بيان اين پرسش كه چگونه دو سالانه اي با محوريت نام جهان اسلام ، داوراني غير مسلمان را براي داوري آثار خود فرا خوانده است ، تصريح كرد :  آشنايي و ارتباط تعداد قابل توجهي از هنرمندان اين دو سالانه  كه به عنوان داور معرفي شده اند با طراحي گرافيك و پوستر كمرنگ است و اين موضوع روي قضاوت ونتيجه آن تاثير منفي خواهد گذاشت.

شريفي شباهت تركيب هيات داوران اين نمايشگاه با دو سالانه پوستر تهران را در فاصله زماني بسيار نزديك سوال بي جواب ديگري در اين زمينه عنوان كرد و افزود: اين موضوع جز تداعي آبونه شدن تعدادي افراد خاص براي برگزاري دو سالانه اي با اين عناوين موضوع ديگري را به دنبال نخواهد داشت.

از سوي ديگر نيز احمد قلي زاده نقاش و گرافيست نيز درباره  برگزاري اين دو سالانه با آن كه عقيده دارد كه اين دو سالانه مي تواند زمينه ساز حضور و معرفي  هنرمندان گمنام جهان اسلام در اين  عرصه شود گفت: فرهنگستان هنر به واگذاري اين دو سالانه به گروهي خاص زمينه هاي حضور بسياري از هنرمندان برجسته اين رشته را در كشورمان از بين برد.

قلي زاده قضاوت داوران غير مسلمان را در خصوص دو سالانه هايي از اين دست امري غلط بر شمرد و تصريح كرد: تنها نگاه تكنيكي  يك داور به يك اثر هنري نمي تواند تمامي زواياي پنهان آن اثر را روشن كند، بلكه زمينه هاي قومي و مذهبي يكي از دلايل اصلي انتخاب در نمايشگاهها و مسابقاتي با موضوعات و محورهاي خاص است.

قلي زاده در پايان افزود: فرهنگستان هنر بهتر است قبل از پايين آوردن آثار هنري به هردليل پس از نمايش آن ، آنها را با انتخابي صحيح، اصلا به نمايش نگذارد.