” كوئنتين تارانتينو ” ازساخت يك فيلم اكشن به زبان ماندارين چيني خبرداد.

” كوئنتين تارانتينو “

به گزارش خبرنگارسينمايي ” مهر” اين كارگردان كه فيلمهاي ” جكي براون “،” داستان عاميانه ” و” بيل را بكش يك ودو” را دركارنامه هنري اش دارد با بودجه كمي جلودوربين مي رود ودرگونه سينمايي فيلمهاي كنگ فوجاي مي گيرد.
اين كارگردان اعلام كرد كه فيلم را مطابق با آثاردهه 1970 كليد مي زند وهمواره يكي ازتحسين كننده هاي گونه سينمايي فيلمهاي رزمي بوده است.
” تارارنتينو” اعلام كرد كه فيلم را دردونسخه ارائه مي دهم .يكي ازآنها با زيرنويس انگليسي وديگري به زبان انگليسي دوبله مي شود با اين وجود اودوست دارد كه روح فيلم را حفظ كرده وآن را به زبان چيني توليد كند.
اين فيلمسازدرگفتگوبا مجله توتال فيلم گفت :” فيلم بعدي من ازجمله فيلمهاي رزمي خواهد بود كه بي ترديد ذهن مخاطب را به خود مشغول مي كند. تصميم دارم كه فيلم را به زبان ماندرين بسازم.”
وي درادامه صحبتهايش افزود :” من ازفيلمبرداري نماهاي ژاپني درفيلم بيل را بكش لذت بردم وبراي كساني كه تمايل ندارند فيلم را با زيرنويس مشاهده كنند مي توانند دوبله انگليسي آن را تماشا كنند.”
فيلمبرداري اين اثرازسال آينده آغازمي شود .اين پروژه جايگزين پروژه جنگ جهاني دوم است كه قراربود توسط ” تارانتينو” توليد شود.