سفير مصر در آژانس انرژي اتمي ادعاي يك روزنامه فرانسوي را ميني بر اينكه محمد البرادعي رئيس مصري سازمان انرژي اتمي به آن كشور براي پنهان نگهداشتن برنامه هاي اتمي اش كمك كرده را رد و آن را كاملاً بي اساس خواند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه رمزي عزالدين رمزي سفير مصر درآژانس انرژي اتمي اعلام كرد :”هيچ برنامه پنهاني در كار نيست و بنابراين هيچگونه سابقه و پرونده اي پيرامون اين موضوع وجود ندارد .

وي افزود مساله ارتباط بين مصر و تريپولي در حوزه هسته اي كاملاً بي اساس است.

رمزي اظهار داشت آژانس انرژي اتمي كه مساله بازارهاي  پنهاني فروش مواد هسته اي را(كه ليبي از آنها تكنولوژي هسته اي تهيه كرده) دنبال و تعقيب مي كند هيچ ارتباطي بين ليبي و مصر پيدا نكرده است.

سفير مصر در ادامه اظهار داشت:”تمام برنامه هاي هسته اي ما طبق پيمان NPT يا منع گسترش سلاحهاي هسته اي هستند كه كاملاً تحت نظارت آژانس قرار دارند و ما حساب پاكي داريم و هيچ مشكلي در اين باره وجود ندارد”.

رمزي با اشاره به مليت البرادعي اعلام كرد البرادعي مانند ساير مصريها كارمند بي طرف يك سازمان بين المللي بوده است و مصر به شيوه بيطرفي البرادعي و ديگر مصريها(منظور وي پتروس غالي دبيركل سابق سازمان ملل مي باشد) افتخار مي كند.

لازم به ذكر است روزنامه فرانسوي ليبراسيون امروز با چاپ مطلبي به نقل از ديپلماتهائي كه خواسته بودند نامشان فاش نشود و در حال حاضر در برنامه خلع سلاح ليبي شركت دارند، نوشته بود ليبي در برنامه هاي هسته اي خود نه تنها براي خود برنامه داشته بلكه با مصريها نيز در اين خصوص ارتباطي مخفيانه برقرار كرده بوده است.

ليبراسيون با استناد به گفته هاي بعضي از ديپلماتها البرادعي را متهم كرده كه از نفوذ خود به عنوان دبيركل آژانس انرژي اتمي استفاده كرده تا از رسيدگي درست آژانس به اين پرونده جلوگيري كند ومانع ايجاد كند.