پيش فروش بليت نمايش ” من از كجا ، عشق از كجا” نوشته و كار پري صابري ” از يكشنبه 7 آبان درگيشه تئاتر شهر آغاز مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي تئاتر شهر ، نمايش ” من از كجا ، عشق از كجا” را ” پري صابري” بر اساس زندگي واشعار فروغ فرخزاد نوشته است و پس از هفته ها تمرين با هنرمندان آن را آماده اجرا كرده است.

قيمت بليت اين نمايش 3 هزار تومان  است و براي دستگاههاي دولتي تخفيف ويژه در نظر گرفته شده است.

گيشه تئاتر شهر هر روز از ساعت 15 آماده پيش فروش بليت اين نمايش است.