رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين گفت:تنها تيم پزشكاني كه وضعيت جسماني ياسرعرفات را دنبال مي كنند حق دارند درمورد وضعيت عرفات اظهار نظر كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، فارق القدومي رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين در بيانيه اي با اشاره به اظهارات ضد و نقيض برخي اشخاص وگروههاي دور نزديك به عرفات به خبرنگاران گفت : هيچ كس حق ندارد درمورد وضعيت جسماني رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اظهارنظر كند . 

قدومي دراين بيانيه  همچنين ازتوجه زياد ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه و تيم پزشكان براي نجات جان عرفات به طرق گوناگون تشكر و قدرداني كرد.

اظهارات قدومي پس ازآن عنوان شد كه دكتركريستين استريبو مسئول تماس با اداره بهداشت وابسته به ارتش فرانسه گفته بود كه وضعيت جسماني عرفات وخيم نيست واوحال عرفات را در مقايسه با آخرين گزارش پزشكي بهتر ارزيابي كرده بود .

دكترعبدالرحيم ضمن تاييد اظهارات استريبو تاكيد كرد:تمام آزمايشات پزشكي صورت گرفته در روزجمعه بر روي عرفات مثبت بوده است.

وي افزود:عرفات به منظور انجام معاينات بيشتر در بخش” اي سي يو” بستري شده است و پزشكان فرانسوي تلاش مي كنند تا مواد سمي را از بدنش خارج كنند.