هرچند به قهرماني تيم سايپا درمسابقات جام باشگاههاي آسيا بسيار اميدوارم اما به علت دور بودن از شرايط ايده ال قصد ركورد شكني در اين مسابقات را ندارم.

قوي ترين مرد جهان درگفت وگو با خبرنگار”مهر”ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: مسابقات وزنه برداري جام باشگاه هاي آسيا نسبت به گذشته با رشد چشمگيري همراه بوده چراكه تمامي كشورهاي آسيايي بر روي رشته وزنه برداري سرمايه گذاري كرده اند .البته باشگاه سايپا از جمله باشگاه هاي قدرتمند آسياست و چندين سال است در اين رقابت ها به عنوان قهرماني دست پيدا مي كند.اميدوارم امسال هم با ياري خدا و همت بچه ها و مربيان بتوانيم اين تيم را بر سكوي قهرماني آسيا بنشانيم.

عضو تيم وزنه برداري باشگاه سايپا درپايان با بيان اينكه قصد ندارد ركورد خود را دراين رقابتها ارتقا دهد تصريح كرد: همان طوركه درابتدا هم گفتم درحال حاضرازآمادگي صد درصد دورهستم و قصد دارم خودم را تا اواسط آذرماه كه مسابقات جام باشگاه هاي آسيا برگزارمي شود آماده كنم. با اين وصف قصد ركورد شكني در اين رقابت ها را ندارم.