تيم فوتبال شموشك نوشهر تمرينات منظمي را براي ديدار روز پنج شنبه مقابل فولاد خوزستان دنبال مي كند .

به گزارش خبرنگار”مهر” در اين تمرينات كه زير نظر فرشاد پيوس و ميرزاده سرمربي و مربي تيم فوتبال شموشك در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود ، تاكتيك هاي مورد نظر كادر فني تيم شموشك براي ديدار با فولاد خوزستان در دستور كار اين تيم قرار دارد . مربيان شموشك در كنار تمرينات تاكتيكي و بدنسازي ، در جلسات تئوري بازيهاي تيم فولاد را نيز آناليز كرده اند تا بازيكنان اين تيم با آمادگي ذهني لازم مقابل حريف به ميدان بروند .
ازسوي ديگر از پيگيري تمرينات شموشك چنين به نظر مي رسد كه اين تيم براي گلزني مقابل فولاد عمق خط دفاعي اين تيم را نشانه رفته است و مربيان شموشك تمرينات ويژه و تركيبي را براي مهاجمان خود تجويز كرده اند و اميدوارند بتوانند از اين نقطه مقابل فولاد به گل دست پيدا كنند .
به گفته مربي تيم شموشك اين تيم نسبت به ديدار با ذوب آهن كه به اولين پيروزي تيم نوشهري انجاميد تنها با يك تغيير آنهم درخط مياني به مصاف تيم فولاد خواهد رفت . 
تيم شموشك روز سه شنبه از طريق تهران راهي اهواز خواهد شد تا پس از دو جلسه تمرين دراهواز ، روز پنج شنبه مقابل فولاد به ميدان برود.