بيست و يكم آبانماه ، همزمان با يكصد و ششمين زادروز نيما يوشيج – پدر شعر نو و پيشگام تجدد در فرهنگ و ادبيات فارسي نشستي در سالن بتهوون خانه ي هنرمندان ايران برگزار مي شود.
به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، در اين نشست كه راس ساعت 18 برگزار مي شود ، منوچهر آتشي از واپسين بازماندگان نسل بلافاصل شاعران نيمايي و هوشيار انصاري فر ، شاعري از نسل متاخر سخنراني مي كنند.