سرپرست دانشگاه علم و صنعت ايران به همراه هيئت رييسه و كميته منتخب اعضاي هيئت علمي (كميته پيگيري) اين دانشگاه عصر روز گذشته با رئيس جمهور ديدار كردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي “مهر”، روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت اعلام كرد: در پي اين ملاقات كه جهت پيگيري حادثه اخير دانشگاه صورت گرفت رئيس جمهور نسبت به بازگشت و استقرار دكتر سيد محمد تقي صالحي در مسئوليت و مديريت دانشگاه و نيز شروع مجدد فعاليت آموزشي تاكيد كرد.

خاتمي در اين ديدار بر پيگيري و مجازات متخلفين و مرتكبين حادثه قول اكيد داد.