صباباتري درهفت هفته گذشته رقابتهاي ليگ برتر فوتبال قابل قبولي را ازخود به نمايش گذاشته است، اما متاسفانه دچار بحران نتيجه نگرفتن شده ايم.

محسن حسيني عضوهيات مديره باشگاه پرسپوليس درگفتگوبا خبرنگار” مهر” ضمن بيان اين مطلب افزود: درمدتيكه مسابقات ليگ برترتعطيل بود، تلاش كرديم بازيكنان را به شرايط ايده ال روحي ورواني برسانيم تا درديدارهاي آينده نتايج قابل قبولتري كسب كنيم.
وي ادامه داد: آنهايي كه بازيهاي صباباتري را ازنزديك تماشا كرده اند، به فوتبال بازي كردن اين تيم مهرتاييد مي زنند. اما متاسفانه اين تيم هنوز نتوانسته درمسابقاتش به پيروزي وكسب امتيازات لازم دست يابد.
حسيني درمورد جذب بازيكنان تركيه اي گفت: ما چند بازي ليگ تركيه را ازنزديك ديديم وهدفمان جذب اوكتاي مهاجم تيم صبا اسپوربود، اما بنا بردلايلي ازجذب او منصرف شديم. با اين حال با چند بازيكن جوان ديگرصحبت كرديم كه قراراست به ما جواب بدهند.
عضوهيات مديره باشگاه صباباتري درپايان يادآورشد: مسلما پيروزي برتيم پاس علاوه برداشتن سه امتيازما را ازبحران نتيجه نگرفتن خارج خواهد كرد كه اميدوارم با تلاش وهمت بازيكنان به اين مهم دست پيدا كنيم.