پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1384 با برگزاري برنامه هاي مختلفي گرامي داشته مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي “مهر”، دانشگاه شهيد چمران اهواز در آستانه 50 سالگي قرار دارد. به همين مناسبت مسئولان دانشگاه شهيد چمران اهواز در صدد برگزاري مراسمي با شكوه در پنجاهمين سال تاسيس اين دانشگاه بزرگ و قديمي ايران هستند.

براي برگزاري همايش بزرگداشت پنجاهمين سال تأسيس اين دانشگاه، برنامه هايي به عنوان گشايش مراسم در فروردين 1384 برگزار مي شود و برنامه هاي مختلفي در قالب مراسم بزرگداشت پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه شهيد چمران اهواز در طول سال آينده در اين دانشگاه برگزار خواهد شد.

دعوت از دانش آموختگان دانشگاه اهواز از بدو تاسيس تا سال 1384، دعوت از رؤساي دانشگاه در اين فاصله زماني، تدوين هفت جلد كتاب پيرامون تاريخ جندي شاپور و فعاليت پنجاه ساله دانشگاه، دعوت از شخصيت هاي برجسته علمي و اجرايي كه دانش آموخته دانشگاه بوده اند، بهره برداري از طرحهاي عمراني پايان يافته در قالب طرح جامع دانشگاه ، تهيه فيلم مستند از دانشگاه كه بيانگر تاريخ، پيشرفت و توسعه دانشگاه در ابعاد مختلف باشد و … از برنامه هاي گراميداشت پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه چمران اهواز خواهد بود.