جرج بوش رييس جمهور آمريكا در نطق هفتگي راديويي خود اعلام كرد كه حضور نيروهاي آمريكايي در فلوجه براي ايجاد ثبات در اين شهر است و مورد تاييد اياد علاوي نخست وزير عراق بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، جرج بوش رييس جمهور آمريكا روز شنبه هشدار داد عليرغم اينكه نيروهاي آمريكايي در فلوجه با شورشيان مبارزه مي كنند، خشونت هاي چريكي در عراق ممكن است شديدتر شود.

بوش در نطق هفتگي راديويي خود گفت: سربازان آمريكايي و نيروهاي عراقي به منظور انجام عمليات و ايجاد ثبات در فلوجه حضور دارند.

وي افزود: نيروهاي ما در چند روز اخير با مبارزه هماهنگ توانستند پيشرفت هاي چشمگيري حاصل كنند. اما با نزديك شدن ژانويه و برگزاري انتخابات، احتمالا خشونت افزايش مي يابد و تعداد كشته ها بالا مي رود.

در حاليكه ارتش آمريكا تعداد كشته شدگان در فلوجه را اعلام نكرد، اما وزارت دفاع اعلام كرد كه كشته ها صدها تن بوده اند.

رييس جمهور آمريكا در همين حال گفت كه حضور نيروهاي آمريكايي در فلوجه با موافقت اياد علاوي صورت گرفته است.