نخستين بخش از چهارمين هيئت نظاميان نيروي زميني ژاپن شنبه شب آن كشور را به مقصد عراق ترك كرد.

به گزارش خبرگزاري “مهر” به نقل از خبرگزاري ژاپني كيودو در حدود 200 نظامي كه تقريباً بيشتر آنها ازتيپ ششم  نيروي زميني ارتش ژاپن مستقر درقلمرو هيگاشين ياماگاتا بودند شنبه شب از فرودگاه سنداي براي اعزام به عراق  به سوي كويت پرواز كردند.

اين گروه  كه شامل نيروهائي از حوزه ياماگاتا، فوكوشيما و مياگي مي باشند بايد قبل ازورود به شهر سماوه در جنوب عراق يك هفته آموزش ببينند.

همچنين در اواخر اين ماه گروه دوم و سوم نيروهاي ژاپني  كه از مجموعاً تعداد آنها به 300 تن خواهد رسيد با فاصله اي يك هفته اي به سوي عراق اعزام خواهند شد.

لازم به ذكر است كه اخيراً افكار عمومي ژاپن با اعزام نيرو به عراق مخالفت كرده است  بويژه اين مخالفت پس از اينكه يكي از شهروندان آن كشور در عراق سربريده شد بيشتر شده است  ليكن نخست وزير ژاپن بر تداوم سياست خود مبني بر اعزام نيرو به عراق تاكيد كرده است.