منابع نظامي آمريكا امروز يكشنبه از ادامه درگيري هاي شديد ميان نظاميان اين كشور با مردان مسلح مستقر در جنوب غرب فلوجه خبردادند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ستوان كريستوفر بيمز گفت : 50 تا 80 مرد مسلح عراقي و غير عراقي در جنوب غرب فلوجه پناه گرفته اند كه حمله نهائي عليه آنها انجام خواهد شد.

وي افزود: به هرميزاني كه ما به سمت جنوب فلوجه پيشروي مي كنيم درگيري ها شديدتر وسخت تر و سازمان يافته تر مي شود و مردان مسلح اقدام به جاسازي بمب ها در طول راه ها مي كنند.

به گفته وي ، مردان مسلح از موشك هاي ضد تانك و خمپاره استفاده مي كنند اما اكثر اوقات اسلحه كلاشينكوف بكار مي برند.

از سوي ديگر “تد داگروزيه” يك فرمانده آمريكايي تاكيد كرد: ما به سمت جنوب شهر فلوجه پيشروي كرده ايم ما تمام شهر را ويران نكرده ايم زيرا عمليات بمباران اين شهر مشخص و محدود بوده است.

اين افسر آمريكايي گفت : اگر از بمب هاي بسيار دقيق استفاده نمي كرديم ما مي توانستيم ضربه هاي بيشتري به شورشيان وارد كنيم همانند حالتي كه در گروزني پايتخت جمهوري روي داد.

به گفته وي نظاميان آمريكايي موفق به تصرف كارگاه توليد بمب هاي دست سازشورشيان شده اند.

روزگذشته سه تفنگدار آمريكايي درانفجاري كه در يك ساختمان روي داد در مركز فلوجه كشته شدند و 13 تن ديگر در درگيري با مردان مسلح زخمي شدند.با كشته شدن اين سه نظامي آمريكايي تاكنون از هنگام شروع حملات تمام عيار نظاميان آمريكايي در دوشنبه گذشته به فلوجه 25 تن كشته شده اند و ده ها تن ديگر زخمي شدند.همچنين در اين درگيري ها 5  افسر عراقي و بيش از هزار تن از مردان مسلح كشته شدند.

اين در حالي است كه روز گذشته قاسم داوود وزير امور امنيتي دولت موقت عراق از پايان عمليات نظامي در شهر فلوجه خبر داد اما دونالد رامسفلد همان روزبرخلاف اظهارات داوود تاكيد كرد عمليات درفلوجه هنوز پايان نيافته است هرچند عملا بر تمام نقاط شهر سيطره يافته ايم.

به گفته يك افسر آمريكايي در آغاز حملات نيروهاي ائتلاف به فلوجه شورشيان تيراندازي مي كردند و بعد عقب نشيني مي كردند اما اكنون آنها هيچ مكاني براي فرار به آنجا ندارند لذا به همين علت درگيري ها بسيار شديد شده است.

وي افزود كه جنگجويان كه اكثر آنها لباس سياه به تن كرده اند بين 15 تا 50 سال سن دارند در حالي كه ميانگين سن تفنگداران آمريكايي بيست سال است.

اين خبرگزاري درپايان آورده است به گفته نظاميان آمريكايي اكثر مردان مسلحي كه دردرگيري هاي فلوجه شركت دارند چچني الاصل يا از كشورهاي عرب همسايه عراق هستند.