با تغيير ماده 12 قانون نفت، وزير نفت كنوني مكلف به تنظيم اساسنامه اي جديد تا 4 ماه آينده براي شركت ملي نفت و شركت هاي زير مجموعه خود مي شود .
عضو كميسيون انرژي مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي ” مهر” گفت : ماده 12 قانون نفت به منظور تهيه اساسنامه توسط وزير كنوني نفت براي شركت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه در اجلاس آينده كميسيون انرژي مجلس تغيير مي كند .
حسين نجابت اضافه كرد : ماده 12 قانون نفت در اين سال ها به بهانه اي تبديل شده بود تا وزير نفت كنوني با استفاده از آن ادعا كند كه تنظيم اساسنامه براي شركت ملي نفت ايران بر عهده وزير كنوني نفت نبوده  بلكه وزير نفت منتصب در سال 1366 موظف به تنظيم  اساسنامه بوده است .
وي اضافه كرد : به عبارتي ديگر وزير كنوني نفت با تمسك به اين قانون هميشه از تنظيم اساسنامه طفره رفته است .
وي گفت : اما طرحي توسط اكبر اعلمي نماينده تبريز و عضو كميسيون امنيت تنظيم شده كه براساس آن ماده 12 قانون نفت تغيير كرده و وزير كنوني نفت يعني  بيژن نامدارزنگنه موظف مي شود تا 4 ماه آينده اساسنامه اي براي شركت ملي نفت و ديگر شركت هاي زير مجموعه خود تهيه كند .
وي تصريح كرد : با ترميم و اصلاح ماده 12 ، وزارت نفت از نظر حقوقي موظف مي شود در مدت تعيين شده اساسنامه را تهيه و تنظيم كند .
وي در پايان گفت : با اصلاح ماده 12 و تهيه اساسنامه بسياري از ابهامات قانوني در اين باره حل مي شود .