پل هاي دليچايي در محور دماوند – فيروز كوه با حضور استاندار تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاري”مهر” به نقل از روابط عمومي وزارت راه و ترابري، پيش از اين تردد در محور دماوند – فيروز كوه از طريق كنارگذر پل هاي مذكور صورت مي گرفت كه با تلاش كاركنان راهداري اداره كل راه و ترابري استان تهران ،  تعمير پل هاي دليچايي در محور دماوند – فيروز كوه در مدتي كمتر از صد روز به پايان رسيد.