اتحاديه اروپايي درخواست گزارشگر امور تغذيه سازمان ملل براي تعليق مشاركت وهمكاري ميان اين اتحاديه با رژيم صهيونيستي را رد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كميسارياي اتحاديه اروپايي اعلام كرد: اتحاديه اروپايي قصد تعليق مشاركت و همكاري با اسرائيل را ندارد اظهارات وي در پاسخ به درخواست گزارشگر سازمان ملل در امور غذا صورت گرفت كه خواستار تعليق مشاركت و همكاري ميان اين اتحاديه با رژيم صهيونيستي به علت ادامه جنايات اين رژيم در مناطق فلسطيني شده بود.

ايما ادوين سخنگوي كريس پاتن كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپايي گفت : تعليق اين مشاركت با اسرائيل وارد نيست .

جين زيگلر گزارشگر سازمان ملل در امور حق تغذيه ازاتحاديه اروپايي براي تعليق مشاركت و همكاري با اسرائيل به عنوان تنها راه براي وادار كردن اين رژيم به احترام گذاشتن به حق فلسطينيان در دستيابي به تغذيه اعلام كرد.

گزارشگر سازمان ملل اعلام كرد براي رومانو پرودي رئيس كميسارياي اتحاديه اروپايي نامه نوشته است واز وي خواسته است توافقنامه همكاري با اسرائيل را تا زماني كه اوضاع تغذيه و غذايي فلسطينيان بهبود يابد به حال تعليق درآورد.

ايما ادوين افزود: اروپايي در تمام نشست هاي وزارتي و تماس هاي خود با مقامات اسرائيل بر ضرورت تلاش در چارچوب قوانين بين الملل و احترام به حقوق بشر و اجتناب از زيان رساندن به غير نظاميان تاكيد كرده اند.