مايكل شوئر كارشناس سابق سازمان سيا اعلام كرد حمايت بي قيد و شرط آمريكا از اسرائيل باعث كمك به القائده شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي msnbc شوئر كه با اين شبكه گفتگو مي كرد اعلام داشت: سياست خارجي ما شش دستور كار دارد كه حمايت بي چون و چراي ما از اسرائيل يكي از آنهاست. 

همچنين وي در ادامه مي گويد توانائي ما براي پائين نگهداشتن قيمت،حضور ما در شبه جزيره عربستان، حضور نظامي ما در مكانهائي مثل عراق ، افغانستان، يمن، فيليپين و ساير كشورهاي اسلامي ، حمايت از دولتهائي كه بطور گسترده به عنوان عامل سركوب مسلمانان هستند مانند  روسيه و چچن هند در كشمير و چين در چين غربي مي باشد، و آخرين دستوركار اما شايد مهمتر از همه نيزسياست ما در حمايت از دولتهاي استبدادي جهان اسلام از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند مي باشد كه بن لادن و به باور من بسياري از مسلمانها آنها را اعم از سعوديها، كويتيها، دولت مصر و الجزاير دولتهاي مستبد مي دانند مي باشد.

در اين مصاحبه مجري برنامه با اشاره به صحبتهاي شوئر پيرامون حمايت بي چون و چرا از اسرائيل از وي پرسيد:

وقتي شما به حمايت بي چون و چرا اشاره كرديد من اي ميلي از يكي از همكاران سابق شما از سيا دريافت كردم كه مي گويد پايه هاي استدلال شوئر بر اساس سرزنش يهوديان است و دليل اينكه ما اينجا هستيم به خاطر حمايتمان از اسرائيل است.

وي در پاسخ گفت در واقع مساله اعراب و اسرائيل مدت زماني طولاني در مشاهدات ما يك رنج كوچك در جهان اسلام بوده است و آنچه كه من صحبت از آن مي كنم يك منظره از تابوت سياستمداران آمريكائي  است كه به خود جرات داده اند تا در مورد روابط با اسرائيل ابراز نظر كنند.هيچ كس طرفدار سيل كمكها به اسرائيل به عنوان يك متحد نيست اما برداشت و استنباطي درجهان اسلام وجود دارد و من فكر مي كنم اين استنباط دربسياري از بخشهاي آمريكا نيز وجود دارد كه اين مساله به سان آن است كه دمي سگي را هدايت مي كند و اين چه خوب چه بد واقعيت دارد.

شوئر كارشناس سازمان سيا كه بر روي تهديد بن لادن مطالعه مي كرد و در كتاب خود تحت عنوان” گستاخي امپراتوري ؛ چرايي شكست غرب در جنگ عليه تروريسم “از جنگ آمريكا عليه تروريسم انتقاد كرده بود و  به علت زير سوال بردن وجود و ماهيت بن لادن مجبور به استعفاء شد.

شوئر تابستان سال جاري با انتشار اين كتاب كه آن را با عنوان گمنام امضاء كرده بود  بعد از 22 سال فعاليت در سازمان سيا و به خاطر افشاي نظرات خود كه از سوي اين سازمان براي كاركنان ممنوع شده است استعفاء كرد .

وي با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه وي از سوي سيا مجبور به استعفاء نشده است بلكه به اين نتيجه رسيده است كه هيچ استدلال كافي درباره ماهيت و تهديد اسامه بن لادن و نيروهايي كه او آنها را رهبري مي كند وجود ندارد و ماهيت و ابعاد اصلاحات اطلاعاتي بايد به اين تهديد بپردازد .

شوئر در كتاب خود نوشت  : آمريكا در جنگ عليه تروريست شكست خورده است و به سياستهاي خود كه موجب خواهد شد دشمنانش در جهان اسلام قويتر شوند چسبيده است .

شوئر رئيس واحد مركزي مبارزه با تروريسم سيا بود كه از سال 1996 تا 1999 برروي اسامه بن لادن متمركز شده بود و بعد از آن به عنوان تحليگر سيا باقي ماند .