دكتر غلامعلي حداد عادل برگزاري كتاب سال دانشجويي را يكي از جلوه هاي نهضت علمي و جنبش نرم افزاري كشور دانست.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر دكتر غلامعلي حداد عادل سخنان خود را با اين ابيات آغاز كرد:

 اي باغ پر طراوت انديشه هاي ناب          پنهان ز برگ برگ تو اعجاز آفتاب

جان من و تو هرگز زهم جدا مباد              اي خوب جاودان اي دوست اي كتاب

 و از اينكه در نخستين روز هفته كتاب فرصت حضور در چنين جمعي را پيدا كرد ، ابراز خشنودي كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت داشتن اعتقاد به نفس گفت : ملتي كه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد همه چيز را از دست داده است ولو اينكه همه چيز را داشته باشد و ملتي كه اعتماد به نفس دارد به همه چيز مي تواند برسد ولو هيچ چيز نداشته باشد. انقلاب اسلامي مهمترين هديه اي كه به ملت ايران اعطا كرد اعتماد به نفس و باور به خود بود.

وي افزود:مهم اين است كه باوركنيم و بپذيريم كه اگر كشورهاي ديگر پيشرفت كردند ، پيشرفت براي ديگر كشورها هم امرغيرقابل تحققي نيست و ما اگر سراغ كشورهاي ديگر برويم مشاهده مي كنيم كه آنها با كار و تلاش و انديشه راه حل مشكلات را پيدا كردند.

وي با اشاره به اينكه استعداد ايراني ها كمتر از بقيه نيست گفت : من نزديك 17-18 سال است كه افتخار خدمت گذاري به دانش آموزان المپيادي را دارم و موفقيت اين دانش آموزان درعرصه هاي جهاني و حفظ جايگاه ايران در ده درصد اول، نشان دهنده استعداد و توان ما ايراني هاست.

رييس مجلس شوراي اسلامي درباره نهضت علمي و جنبش نرم افزاري گفت : مساله نهضت علمي و ايجاد جنبش نرم افزاري امروز شعار ملي ما است كه اين شعار از زبان رهبر معظم انقلاب بيان شده است و رهبري هميشه سخن ملت را بيان مي كند و هركس اين سخن را بشنود مي گويد حرف درستي است و خوشبختانه در اين زمينه در سطوح مختلف شاهد حركت و فعاليت هستيم و اين مراسم يكي از هزاران جلوه اين حركت است.

دكتر حداد عادل در ادامه گفت:من هنوز افتخارم اين است كه دانشجو هستم و با اينكه فشار و حجم كار مجلس بسيار زياد است من تدريس را قطع نكرده ام و رابطه خود را با دانشگاه از اين طريق حفظ كرده ام و درخانه هم اگر فرصت كنم به كارهاي كتاب در دست تاليفم مي پردازم .

دكتر حداد عادل در پاسخ به انتقادي كه از كم بودن ميزان مادي جوايز برگزيدگان شده بود گفت: شما اگر در سطح جهان مدال بياوريد ما هم سعي مي كنيم سطح جايزه را بالا ببريم اگر مي بينيد كه جوايز ورزشكاران بسيار بيشتر است به اين دليل است كه آنها در سطح جهاني براي كشور مدال آورند و پاسخ مثبت جدي من اين است كه موافقت مي كنم از طرف مجلس شوراي اسلامي يك سكه به كساني كه برگزيده شده اند و آنهايي كه شايسته تقدير دانسته شده اند اهدا شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كتاب شازده كوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپري گفت: در اين كتاب يك جمله وجود دارد كه چندين بار تكرار مي شود و آن جمله اين است كه ” آنچه اصل است از ديده پنهان است ” و واقعيت نيز همين است شما به درخت نگاه كنيد، در درخت ريشه اصل است اما به دليل همين قانون قابل مشاهده نيست. در جامعه هم فكر اصل است خود فكر ولي قابل مشاهده نيست.

وي افزود : سرنوشت نويسندگان كتاب هم اين است كه زور آزمايي انديشه قابل مشاهده و نشان دادن نيست و كار فكري مربوط به درون انسان است.