تالاروحدت پس از يك دوره ركود در فروش تئاتر هايي كه به روي صحنه داشت با اجراي ” طلسمات شمس تبريزي ” به كارگرداني “هادي مرزبان”طي دوهفته گذشته، توانست به فروش قابل توجهي از تئاتر دست يابد.

به گزارش خبرنگار تئاتر “مهر” ، اين نمايش توانست در 15 اجرا 9700 تماشاگر را به تالار وحدت جذب كند و 21ميليون تومان بليت بفروشد . تالار وحدت در اين يك سال تنها يك بار با اجراي نمايش  ” خسيس ” به كارگرداني ابوفضل پرعرب  توانست به  اين رقم فروش از تئاتردست پيدا كند. البته بايد در نظر داشت كه بهاي بليت نمايش تالار وحدت 4 هزار تومان است و بليت ميهمان نيز محدود و تنها به صورت 30 در صد تخفيف است.

اين در حالي است كه بالاترين آمار فروش تئاتر شهر4ميليون و 147 هزار و پانصد تومان  متعلق به فروش نمايش شكلك به كارگرداني كيومرث مرادي است كه 1659 عددبليت در20 اجرا فروخته است. همچنين نمايش “رازسرزمين من” به كارگرداني نادررجب پور در تالار اصلي با فروش 1048 عددبليت در20 اجرا به مبلغ 3ميليون و 144هزارتومان دست يافت . اين نمايش كه در تالار اصلي تئاتر شهر اجرا مي شود بالاترين بهاي بليت تئاتر شهر  رادارد. بهاي بليت اين نمايش 3 هزار تومان است.
نمايش “زمستان” هما روستا نيز در 11 اجراي خود در تالار 120 نفره چهار سو تنها 328 عدد بليت به مبلغ 820 هزارتومان فروخت و “يك شب كوچك” به كارگرداني سيما تيرانداز درهمين تعداد اجرا اما در تالارسايه 383 عدد بليت به مبلغ 766 هزار تومان فروخت .بهاي بليت سايه 2 هزار تومان وبهاي بليت چهارسو 2هزار و500 تومان است.
“نجواهاي نانوشته” نرگش هاشم پور نيز پس از 11 اجرا 205 عددبليت به مبلغ 410 هزارتومان فروخت و”عروسي شغال” به كارگرداني آروند دشت آراي در حالي به اجراي خود در تالار كوچك تئاتر شهر پايان دادكه در 16 اجراي خود 349 بليت به بهاي 698 هزار تومان فروخت.
“يك دروغ زيبا” به كارگرداني علي شجره پس از 14 اجرا در تالار كوچك در حالي به اجراي خود پايان دادكه تنها168بليت به مبلغ 344 هزار تومان فروخت .
“گودو مي آيد”  به كارگرداني ايرج محرمي نمايشي است كه به تازگي اجراي خودرا در تالار كوچك تئاتر شهر آغاز كرده اين نمايش در 2 اجرا 24 عددبيلت فروخت كه كل فروش آن تا كنون 48 هزارتومان بوده است.
 اما”بادهان بند سكوت” رضا حداد در 11 اجراي  خود در تالارنو تئاتر شهر241عدد بليت فروخت و فروشي معادل 482هزار تومان داشت. اما نمايش ” اهالي ماه ” به كارگرداني آهو خردمند در 2 اجرا  تنها 6 عدد بليت به مبلغ 12هزارتومان فروخت ومورد تماشاي 34 تماشاگر  ميهمان قرار گرفت .
همچنين نمايش جديد ديگر در تئاتر شهر به روي صحنه است كه در 2 اجرا 19 بليت فروخت . نمايش ” كمدي ارتباطات ” به كارگرداني ميثم عبدي در تالار 50 نفره خانه خورشيد طي دو اجرا 38 هزار تومان فروخت . اين نمايش پس از پايان اجراي  نمايش ” در انتظار گودو” به كارگرداني همايون غني زاده  اجراي خود رادر اين تالار آغازكرد.” در انتظار گودو” پس از12 اجرا 258 بليت به مبلغ 516 هزار تومان فروخت.
اما در ديگر تالارهاي نمايشي خارج از مجموعه تئاتر شهر  وضعيت فروش تئاتر كمي بهتر است . نمايش ” دارو دلدار” به كارگرداني داود فتحعلي بيگي طي 18 اجراي خود در تالار سنگلج با 1469 تماشاگر 611 هزار تومان بليت فروخت و نمايش  كودكانه تالارهنر در 10 اجرا 1605 تما شاگر را به خود جذب كرد .
اما نمايش ” جايي ميان خوكها” به كارگرداني سيروس همتي با آن كه طي 12 اجراي خود در تالار تازه تأسيس خانه نمايش مورد استقبال تماشاگران زيادي قرار گرفته اما تاكنون 39 هزار تومان فروخته است زيرا بيشتر تماشاگران اين نمايش هنرمندان يا دانشجويان هستند كه با بليت نيم بها از اين نمايش ديدن مي نمايند و به علت ناشناخته بودن تالار خانه نمايش براي بسياري از تماشاگران عادي و عدم تبليغات و اصلاع رساني مناسب از طرف روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، اين نمايش تماشاگر عادي ندارد.