كيفيت تبليغ دين اسلام و روش‌هاي پيشرفته مطابق با دنياي امروز، مهم‌ترين موضوع كنگره وعظ، ارشاد و تبليغ است كه در اردن برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري “مهر” به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا،  همايشي بين‌المللي با عنوان تبليغات اسلامي معاصر در پايتخت اردن برگزار خواهد شد كه شركت‌كنندگان در آن ضمن تأكيد بر اهميت وعظ، تبليغ و ارشاد اسلامي در دنياي امروز به آرمان‌ها و افق‌هاي تبليغ اسلامي و واقعيت‌هاي موجود مي‌پردازند و راههاي گسترش مذهب و دين در زماني كه كفر و الحاد در بسياري از جوامع و ملت‌ها سايه انداخته است، بررسي مي‌ شود .

همچنين اين كنگره به معرفي وسايل و تجهيزات و روش‌هاي جديد در عرصه تبليغ و معرفي اسلام خواهد پرداخت و با بررسي روش عملكرد رسانه‌ها و تأثير آن بر عقيده و فكر انسان، راه‌كارهاي مناسب در زمينه رسانه‌هاي تبليغاتي ديني و اسلامي ارائه خواهد داد.
نماز جمعه و تأثير آن در رشد و آگاهي ديني از ديگر موضوعات مورد بحث در اين كنگره خواهد بود.

اين كنگره  9 الي 11 آذر ماه  (15 الي 17 شوال)  برگزار مي‌شود.