كارگاه علمي هنرهاي تجسمي با حضور چهار هنرمند آلماني، 27 مهرماه در شيراز برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري “مهر” به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، اين كارگاه با حضور هانس يورگ پالم، مانوئل قراتيني، رافائل زيفارت و خانم فري تبريزي – ايراني مقيم آلمان – كه از هنرمندان عرصه نقاشي هستند با نمايش فيلم آلبوم كارهايشان به منظور انتقال تجربيات عملي آنها به هنرمندان و دانشجويان برگزار مي شود.

سبك كارهاي اين هنرمندان مدرن با تكنيك هاي مختلف همچون آبرنگ، گواش و… است.

اين كارگاه از ساعت 9 صبح الي 12 در حوزه هنري شيراز واقع در شيراز انتهاي بلوار شهيد مطهري برگزار مي شود.