مجموعه تلويزيوني ” كلاه پهلوي ” به كارگرداني سيد ضيا الدين دري به زودي در شهرك سينمايي غزالي كليد مي خورد.

سيد ضيا الدين دري، نويسنده و كارگردان ” كلاه پهلوي ” در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني “مهر”، ضمن اعلام اين خبر گفت:  با قطعي شدن تغيير تهيه كننده و قبول اين مسووليت از سوي محمدرضا تخت كشيان براي شروع توليد برنامه ريزي هايي صورت گرفته است و با تاخير در توليد برخي از بخش هاي اين سريال، فيلمبرداري به زودي در محل دكورهاي ساخته شده در شهرك سينمايي غزالي آغاز مي شود.
لازم به ذكر است توليد مجموعه تلويزيوني ” كلاه پهلوي ” قرار بود از اواخر تابستان سال گذشته آغاز شود. اما مسايل و مشكلاتي كه در زمينه بودجه، ساخت دكور و انتخاب لوكيشن به وجود آمد، توليد اين سريال را به تعويق انداخت. در ادامه وقوع تعدادي از صحنه هاي داستان در فصل زمستان شرايطي را به وجود آورد تا زمان آغاز فيلمبرداري به زمستان سال 82 موكول شود. اما بازهم سريال تا پايان سال گذشته كليد نخورد. در سال 83 شرايط توليد اين اثر منسجم تر گرديد. حتي بخشي از دكور و لباس مجموعه آماده و بخش هايي از لوكيشن هاي مورد نياز اين اثر در شهرك سينمايي ساخته شد. كار تا جايي پيش رفت كه بحث از آغاز فيلمبرداري در ايران يا خارج از كشور به ميان آمد.
از حدود دو ماه پيش محمد علي اسلامي تهيه كننده اوليه اين سريال از ادامه كار كناره گيري كرد و محمد رضا تخت كشيان با ارايه طرحي جديد مسووليت توليد اين اثر را عهده دار شده است.
مجموعه تلويزيوني  ” كلاه پهلوي ” داستان يك جوان ايراني در دوره قاجار را روايت مي كند كه به وسيله خانواده اش براي ادامه تحصيل به فرانسه مي رود و به اصرار خانواده با دختر سفير ايران در فرانسه ازدواج مي كند. وي هنگام بازگشت به ايران به گروه هاي فراماسونري مي پيوندد كه  با حمايت انگلستان به طور پنهاني در امور مختلف كشور دخالت مي كند. روي كار آمدن رضا خان و دستور به كشف حجاب باعث افزايش فعاليت اين شخص مي گردد. مردم ساوه در برابر اين حتك حرمت ايستادگي مي كنند و به رهبري يك بازاري به نام  ميرزا رضا تدين  قيامي شكل مي گيرد و …
 اين مجموعه  قرار است در 30 قسمت 50 دقيقه اي آماده پخش شود.