هدف من حضور پرقدرت در اردوي هاي تيم ملي است و در اين راه با برنامه از پيش تعيين شده تمرين مي كنم ، به همين خاطر در ليگ تكواندو شكست خوردم.

هادي افشاردارنده مدال نقره رقابتهاي تكواندو جهاني 2001 پس ازباخت به رضا ايمان زاده درجريان ليگ باشگاههاي تكواندوايران به خبرنگار” مهر” گفت: هدف من حضور درتيم ملي است. من با مشورت دكتر بهرامي نژاد بدنسازتيم ملي برنامه اي را براي خود تدارك ديده ام. اكنون نيزدرحال انجام اين برنامه هستم. همين برنامه باعث شد آن طوركه مي خواهم آماده نباشم. دراين بازي هم راند اول ودوم ازحريف پيش بودم ولي دريك لحظه اشتباه كرده وبا يك ضربه حريف غافلگيرشدم كه بازي را از دست داده ودرادامه نيز به دليل تحليل قواي بدني نتوانستم بازي را جمع كنم.
ملي پوش تيم مس كرمان ادامه داد: ليگ دراين دوره خيلي سخت است.هيچ تكواندوكاري ازپيش بازنده نيست. ليگ امسال درسطح بسياربالايي برگزارمي شود، ولي داوريها هنوزمشكل دارد. دراين هفته كسي فكرنمي كرد ما بتوانيم دانشگاه آزاد را ببريم، ولي با درخشش جوانان تيم ، شكست دوررفت را جبران كرديم.
افشاربا اشاره به آغازاردوي تيم ملي بعد ازماه مبارك رمضان گفت: من بايد در رقابتهاي انتخابي شركت كنم. هدف من حضوردرتيم ملي است وبا رسيدن به آمادگي كامل به خواسته خود خواهم رسيد، من درتيم ملي جايگاه خوبي داشتم، ولي آسيب ديدگي باعث شد اين جايگاه را ازدست بدهم. براي رسيدن به آن موقعيت كارسختي را پيش رودارم.
وي درپايان گفت: فرق نمي كند كه من به مسابقات جهاني بروم يا مرتضي رستمي، مهم كسب افتخاربراي تيم ملي وايران است. هرزمان كه يكي ازما دونفرآماده بوديم باعث بالا رفتن آمادگي ديگري شده ايم. اميدوارم بتوانيم بازهم درسنگين وزن براي تكواندوي ايران مدال كسب كنيم.