رئيس جمهوري آمريكا قانون مبارزه با يهودي ستيزي را به عنوان جديدترين اقدام حمايتي سردمداران كاخ سفيد از اسرائيل به امضا رسانده است . بر اساس اين قانون دستگاههاي جاسوسي و وزارت امور خارجه آمريكا موظف شدند تا سالانه گزارشي مشابه آنچه در باره حقوق بشر صورت مي گيرد ، پيرامون عملكرد كشورها در زمينه به اصطلاح يهودي ستيزي ارائه نموده تابراين اساس مجموعه كشورهاي جهان را طبقه بندي نمايند.

به گزارش خبرگزاري مهر يك روز پس از به اصطلاح تبريك بوش پسر به برخي سران كشورهاي اسلامي كه به مناسبت آغاز ماه مبارك رمضان صورت گرفت ، رئيس جمهوري آمريكا  قانون مبارزه با آنتي سميتيزم يا يهودي ستيزي را به عنوان جديدترين اقدام حمايتي سردمداران كاخ سفيد از اسرائيل به امضا رساند .

اين اقدام كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا و در كوران رقابتهاي انتخاباتي بوش و كري صورت مي پذيرد نشان ازميزان تلاش همپاي جمهوري خواهان و دموكراتها در جلب حمايت صهيونيستها به منظور تاثيرگذاري  بر نتايج انتخابات آينده و ايجاد اطمينان نسبت به استمرار حمايتهاي همه جانبه واشنگتن ازتل آويو در آينده مي ياشد .   

كاخ سفيد در طول سالهاي حكومت بوش كوچك سابقه گسترده اي از حمايت هاي بي دريغ از رژيم اشغالگر قدس را درپرونده خود به ثبت رسانده كه شايد آخرين نمونه آن وتوي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در محكوميت حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه و به خاك و خون كشيدن جمع كثيري ازانسانهاي بي گناه بود كه با كمال وقاحت توسط نماينده آمريكا در شوراي امنيت اعلام گرديد .

 در حالي كه طي يكسال و نيم گذشته روزانه دهها تن از مردم بي گناه عراق بر اثر بي لياقتي و ضعف مسئولان كاخ سفيد در شهرهاي مختلف اين كشور آماج حملات كور تروريستي قرار گرفته و جان خود را از دست مي دهند و در شرايطي كه درطول سالهاي انتفاضه هزاران تن از مردم بي گناه فلسطين تنها به جرم آزادي خواهي كشته شده و قريب به 20 هزار نفر زخمي شده اند ، رژيم صهيونيستي با مظلوم نمايي هر چه تمامتر تلاش مي نمايد تا ضمن كسب حداكثر بهره گيري از شرايط بين المللي موجود و كشاندن كاخ سفيد به دنبال خود ، تمامي قوانين و تعهدات بين المللي و انساني را زير پا گذارده ، در جهت منافع خود حتي از حمله با هواپيماهاي جنگنده به مردم بي دفاع نيز دريغ نورزد .

آنچه دراين ميان قابل تامل مي نمايد اين است كه  با كمال تاسف برخي دولتهاي اروپايي كه امروزه از آنها به عنوان بزرگان نيز ياد مي شود و خود را به عنوان پرچم داران حمايت از به اصطلاح حقوق بشر معرفي مي نمايند ، برسم سنتي پرداخت غرامت 50 ساله دربرابر افسانه هولوكاست يا آدم سوزي يهوديان ، نه تنها در اين باره موضعي اتخاذ نمي نمايند كه حمايت از ادعاهاي بي اساس تل آويو را در راس برنامه هاي خود قرار داده ، حتي از تروريستي اعلام كردن گروههاي مبارز فلسطيني نظير حماس و يا محكوم نمودن انتفاضه نيز دريغ نمي ورزند . ضمن اينكه با آنتي سيميتيك خواندن تفكرفلسطينيان به برگزاري همايش  “مبارزه با آنتي سيميتيزم ” نيز مبادرت مي ورزند .

  نكته جالب آنكه بوش قانون ياد شده را درست در روزي به امضا رساند كه سربازان رژيم صهيونيستي پس از 18 روز حمله ددمنشانه به مناطق مسكوني غزه و به شهادت رساندن حداقل 130 تن و زخمي كردن صدها تن ديگر ( كه بر اساس آمار رسمي تنها 250 تن از آنها براي هميشه معلول خواهند ماند ) از مناطق فلسطيني عقب نشيني نمودند .

با اندك بررسي مي توان پيش بيني كرد كه  قانون جديد بوش كوچك اينك به دنبال ابزارهايي همچون حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به عنوان شيوه و ابزار جديد  فشار بيش از پيش واشنگتن بر ملتهاي مسلمان، كشورهاي خاورميانه ومتحدين منطقه اي اين كشوركه در راس آنها جهان عرب قرار دارد ، بكار خواهد رفت . وشايد گزافه نباشد اگر پيش بيني كنيم كه اين موضوع به عنوان يكي از دستور كارهاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل – پس از دخالت آشكار اين شورا در امور داخلي لبنان و سوريه –  نيز قرار خواهد گرفت !  

صهيونيستها با مظلوم نمايي به اصطلاح تاريخي در برابر افكار عمومي غرب توانسته اند تا حد زيادي به امتياز خواهي از آنان پرداخته ، خود را قرباني هميشگي تاريخ جلوه دهند حال آنكه حقيقت موضوع به شكل ديگري است و آنتي سيميتيزم ( يا ضديت با سامي ها ) كه امروزه با تبليغات محافل صهيونيستي جاي خود را به هر گونه وهر نوع مخالفت با رژيم صهيونيستي داده ، در اصل به معني نفرت از يهوديان با انگيزه هاي نژادي مي باشد كه همه آگاهان خاستگاه اين تفكر را دراروپامي دانند ودرهنگام بروز چنين تفكري نيز رژيم صهيونيستي حتي بوجود هم نيامده بود .  

اصراررژيم صهيونيستي براي گسترش مرزهاي اين واژه و شامل كردن مخالفت با آن رژيم ، به عنوان يك رفتار  ضد يهودي ، كار را به جايي رسانده كه مدتي قبل آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي با آنتي سيميتيك خواندن فرانسه از يهوديان آن كشور درخواست نمود تا براي رهائي از اين شرايط به اسرائيل مهاجرت كنند .

گويا رژيم اسرائيل و حامي بي چون و چراي آن يعني بوش پسر بر آن هستند تا خود را به عنوان حاميان اصلي ملت يهود در سراسر جهان معرفي نموده و به جهانيان بقبولانند كه مخالفت با اسرائيل به منزله مخالفت با يهوديان است و…زهي خيال باطل !