معاون مسكن و ساختمان كميته امداد امام خميني ( ره )گفت: تا پايان امسال 300 و يا 400 واحد مسكوني در شهرستان زلزله زده بم به بهره برداري رسيده و تحويل خانواده هاي زلزله زده مي شود.

مسعود حسيني درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: عمليات احداث 986 واحد در روستاهاي شهر بم و روداب برعهده كميته امداد است كه از بهمن ماه سال گذشته توسط 3 استان معين كميته امداد آغاز شده و تا امروز با توجه به مشكلات اجرايي كه وجود داشت ، 51 واحد مسكوني آن در روستاي بم و يك واحد نيز در شهربم به عنوان سمبليك آماده و تحويل داده شده است.

وي در خصوص احداث واحدهاي مسكوني شهر بم افزود: با توجه به اينكه تنها دو ماه از آغاز عمليات احداث واحد هاي مسكوني در شهر بم مي گذرد وهمچنين به دليل اينكه اين واحدها بايد به عنوان الگو ساخته شوند  ، بنابراين يكسري سختگيريهايي براي كيفيت بيشتر آنها از سوي ستاد بازسازي وزارت مسكن ارايه مي شود وهمچنين حجم بالاي مصالح مورد نياز ، باعث كندي پيشرفت كار شده است.

وي خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود تا پايان امسال بخش عمده اي از اين واحدهاي مسكوني  در حدود 300 ويا 400 واحد به بهره برداري رسيده و تحويل ساكنان شهرزلزله زده بم داده شود .

معاون مسكن وساختمان كميته امداد تاكيد كرد: از تعداد 8 هزارو 465 واحد مسكوني آسيب ديده در بخشهاي نرماشير ، ريگان ، فهرج و روداب با هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي وشوراهاي روستاها همراه با 5 استان معين كميته امداد كار ساخت 3 هزارو 320 واحد مسكوني آغاز شده است .

وي گفت : اعتبارات پيش بيني شده براي بازسازي 13 هزار واحد مسكوني تخريب شده ، يك هزار ميليارد ريال برآورد شده كه از طريق تسهيلات بانكي و كمكهاي بلاعوض دولت و مشاركتهاي مردم خير و نيكوكار تامين مي شود.

حسيني گفت: اين واحد ها و زمان واگذاري آن بستگي به نوع همكاري همه دستگاهها به ويژه تخصيص وامهاي مورد نيازدارد.