عمر موسي دبير كل اتحاديه عرب اعلام كرد عليرغم قانون نظارت بر آنتي سيميتيزم در جهان كه بوش آن را امضاء كرد جهان عرب به انتقادات خود از سياستهاي اشغال و سركوب اسرائيل انتقاد خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقال از روزنامه اسرائيلي جروزالم پست عمر موسي اعلام داشت كه اين قانون نمي تواند مانع انتقاد جهان عرب از اسرائيل باشد.

دبيركل اتحاديه عرب مي گويد انتقاد اعراب از اسرائيل به خاطر سياستهاي آن عليه ملت فلسطين است نه اينكه آنها از يهوديان متنفرند.

عمرموسي گفت اگر اين قانون هدفش از بين بردن انتقادات عليه اسرائيل است اعراب به آن احترام نخواهند گذاشت.

روز شنبه بوش رئيس جمهور آمريكا قانوني را تحت عنوان”قانون بررسي آنتي سميتيزم جهاني سال 2004″ امضاء كرد كه بر اساس آن وزارت خارجه بايد يك دفتر ويژه براي نظارت بر تحركات آنتي سيميتيزم ايجاد كند و گزارش ساليانه خود را در اين مورد به كنگره ارائه دهد.

آنتي سيميتيزم واژه اي است كه از دو واژه آنتي به معناي ضد و سيميتيزم به معناي سامي گرائي تركيب يافته است. كلمه سامي كه تداعي كننده يك قوم است از نام “شم” فرزند بزرگ نوح (ع) گرفته شده است و براي اولين بار در سال 1879 توسط” ويلهلم مار” يك روزنامه‌نگار آلماني در كتابي تحت عنوان “پيروزي يهوديت بر ژرمنيسم” بكار رفت. اين اصطلاح كه در معني واقعي خودش اصطلاحي توهين آميز و تحقير آميز تلقي ميشود، امروزه بيشتر براي بهره برداري سياسي از آن استفاده مي شود. گرچه اين واژه دراصل به معني نفرت ازيهوديان با انگيزه هاي نژادي مي باشد ليكن اين مفهوم درطول حيات سياسي رژيم صهيونيستي مورد بهره گيري سران اين رژيم بوده وآنها بدلايل گوناگون در بسياري از مقاطع تاريخي درپي استفاده ازاين عنوان براي اهداف خاص خود كه بيشتر مظلوم نمايي بوده، برآمدند.

رؤساي جمهور آمريكا معمولاً در آستانه انتخابات رياست جمهوري از شيوه هاي مختلف امتياز دهي به گروههاي يهودي در داخل براي كسب آراء راي دهندگان اين جامعه 2/5 ميليوني به نفع خود و يا به نفع حزب خود استفاده مي كنند.

در اين خصوص مي توان به اقدام كلينتون در رابطه با عفو ميلياردر يهودي فراري به نام “مارك ريچ” كه به خاطر فريبكاري و تقلبهاي مالي از آمريكا فرار كرده بود اشاره كرد و اقدام اخير بوش را نيزمي توان در اين راستا عنوان كرد.

امروزسران رژيم صهيونيستي وصهيونيزم بين الملل با استفاده ازاين واژه در صدد سركوب هرنوع مخالفت وانتقاد از سياستهاي رژيم اسرائيل هستند.