آيت الله سيد كاظم حائري ،خبر بي.بي.سي مبني بر انتقاد وي از اقدامات مقتدي صدر را تكذيب كرد و گفت : حرف من تنها اينست كه من مسئول رفتار مقتدي نيستم .

به گزارش سرويس سياسي “مهر” به نقل از رسا، بي.بي.سي از قول آيت الله حائري آورده بود كه وي از اقدامات مقتدي صدر انتقاد كرده است، آيت الله سيد كاظم حائري اين گونه اخبار را تلفيقي از گفته ‌هاي افراد مختلف دانست و گفت: من از اين مطالب بي‌خبرم.

وي تأكيد كرد: آنچه من گفته ‌ام آنست كه من مسئول كارهاي مقتدي صدر نيستم و او خود مسئوليت اقداماتش را بر عهده دارد.

چند ماه پيش نيز طي استفتائي جعلي، موافقت سياسي با مقتدي صدر به آيت الله حائري نسبت داده شده بود كه وي آن را نيز تكذيب كرد.

آيت الله حائري درباره سخناني كه از قول فردي با عنوان سخنگوي وي نقل شده بود، گفت: من از اين مسئله بي‌اطلاعم و نمي‌دانم.

بي.بي.سي در اين خبر تلاش كرده است آيت الله حائري را در كنار اشغالگران و در برابر مقتدي صدر قرار دهد كه آيت الله حائري آن را تكذيب كرد.