تئاترخياباني نبايد متن يا طرح داشته باشد .همچنين خواندن طرح از طرف عده اي و پذيرفتن ورود آن به يك جشنواره اشتباه است.

به گزارش خبرنگار تئاتر “مهر”، دكتر كمال الدين شفيعي كه عصر چهارشنبه در نشست ماهانه تخصصي انجمن نمايشگران خياباني درباره موضوع ” تعامل و تفكر ” در بازيگري و كارگرداني تئاتر خياباني سخنراني مي كرد.

با بيان مطلب فوق وزير سوال بردن سيستم جشنواره اي تئاترخياباني تصريح كرد: بازبيني تئاتر خياباني نيز يك عمل اشتباه است اما حالا كه در كشور ما به دليل شرايط خاصي بايد اين تئاتر هم مورد بازبيني قرارگيرد بهتر است اين بازبيني در مرحله اجرا باشد . قبول يا رد طرح  تئاتر خياباني  يك عمل نادرست است.

وي همچنين افزود: كساني هم كه به باز خواني و بازبيني تئاتر خياباني در جشنواره مي پردازند بايد متخصص و كارشناس اين رشته بوده و در زمينه تئاتر خياباني تجربه حرفه اي كافي داشته و از نزديك با قواعد كار آن آشنا باشند.

دكتر شفيعي در جمع نمايشگران خياباني با اشاره به تفاوتهاي تئاتر  صحنه اي با تئاتر خياباني متذكر شد: برخي از تئاتر هايي كه در خيابان اجرا مي شوند، تئاتر صحنه اي هستند كه بنا به شرايطي  در خيابان اجرا مي شوند. بنابراين هر تئاتري كه در خيابان اجرا مي شود تئاتر خياباني نيست . اين نوع تئاتر در همه جاي دنيا وجود دارد و باويژگي نمايش صحنه اي در خيابان ، مكانهاي تفريحي و يا حتي در يك ساختمان اجرا مي شوند اما تئاتر خياباني قواعد خاص خود را دارد و بايد بتواند مردم را غافلگير كند.

وي ديگرويژگي هاي تئاتر خياباني را نداشتن متن ، ……… براهه سازي از خط داستان  و داشتن مركز ثقلي كه به عنوان موضوع بتواند پيام خود را به تماشاگر برساند و او را درگير كند، داشت.

اين هنرمند قديمي تئاتر خياباني در اين نشست به خاستگاه تئاترخياباني نيز اشاره كرد و گفت: خاستگاه اول تئاتر خياباني كشور آلمان بود اما بعد اين شيوه نمايشي در كشور هاي ايتاليا ، انگليس و فرانسه نيز رايج شد اين تئاتر از تئاتر معترض آلمان سرچشمه گرفته و دراعتراض به نازيسم به وجود آمد . بازيگران اين نمايش در آن زمان حرفه اي نبودند. در كشورهاي ديگر اين شيوه تئاتر تئاتر كارگري ناميده شد.

شفيعي در ادامه به توضيح درباره نحوه شكل گيري تئاتر خياباني در ايران پرداخت و تصريح كرد: تئاتر خياباني در كشور ما يك هنر نوپا است ، قبل از انقلاب طي سالهاي 57 و 56  يك سري حركتهاي خودجوش درباره اين هنر توسط گروه هاي كوچك تئاتري شكل گرفت اما اين حركتها كه پيوسته نبوده ادامه پيدا نكرد.

وي ادامه داد: تئاتر خياباني طي چند سال اخير در جشنواره هاي تئاتري حضور پيدا كرد و كمي شناخته شد.

اين استاد تئاتر در پايان سخنان خود اعلام كرد: كه به هر شكلي و بدون هيچ گونه چشمداشت مادي ، حاضر است با نمايشگران خياباني همكاري كند و آنها را در زمينه هاي مختلف راهنمايي كند.

لازم به ذكر است : دكتر كمال الدين شفيعي  خود يكي از فعالان تئاتر خياباني  بوده و در حدود 7 سال در كشور آلمان به فعاليت در اين رشته مشغول بوده است.