در حمله شب گذشته هواپيماهاي جنگنده ارتش آمريكا به شهر نا آرام فلوجه حداقل 10 عراقي كشته مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي ارتش آمريكا امروز اعلام كرد كه تفنگداران دريايي آمريكا حمله هوايي جديدي را در شهر فلوجه آغاز كردند كه در اين حمله 7 تن كشته و دستكم سه تن ديگر زخمي شدند.

تفنگداران دريايي ارتش آمريكا هدف از اين حمله را از بين بردن تسليحات مهاجمان عراقي عنوان كرده و افزودند كه اين تسليحات در خانه هاي افراد ابومصعب زرقاوي انبار شده است.

به گزارش شاهدان عيني جنگنده هاي ارتش آمريكا منطقه شهدا در شهر فلوجه را چنان بمباران كردند و هدف موشكهاي خود قرار دادند كه زبانه هاي آتش در شهر مشاهده مي شد و دود ناشي از آن آسمان شهر را سياه كرد.

از هفته گدشته 1000 نيرو شهر فلوجه را محاصره كردند و ” اياد علاوي ” نخست وزير دولت موقت عراق نيز هفته گذشته از مردم فلوجه خواست تا ابومصعب زرقاوي را دستگير و تحويل دهند و يا اين حملات را تحمل كنند.