” توني كورتيس “، هنرپيشه سينما بزودي ايفاي نقش درپروژه جديدش را آغازمي كند.

به گزارش خبرنگارسينمايي ” مهر” به نقل ازبي بي سي اين اثر” عشق يك بازمانده است” نام دارد ودرگونه سينمايي درام جاي مي گيرد.
شنيده ها حاكي ازاين است كه ” فيليپ ساويلي “، كارگردان مجموعه هاي تلوزيوني باري ساخت اين اثرپشت دوربين قرارمي گيرد.
” توني كورتيس ” دراين اثرايفاي نقش مردي را برعهده دارد كه به كمك يك زن جوان ازاردوگاههاي نازي نجات مي يابد وسرانجام با زن ازدواج مي كند.
” عشق يك بازمانده است ” براساس زندگي واقعي ” هرمن ورزنبلات ” كليد مي خورد وفيلمبرداري اين اثرازماه فوريه آينده درمجارستان آغازمي شود.
ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به ” ميا مورگنسترن” اشاره كرد كه واپسين باردرفيلم ” مصيبتهاي مسيح ” نقش مريم مقدس را بازي كرد.