كلر شورت وزير سابق كابينه انگليس در كتاب جديد خود به نام دروغها و پيامد ها نوشت : توني بلر نخست و زير انگليس براي توجيه جنگ عراق تعمدا پارلمان و افكار عمومي را در باره تسليحات صدام فريب داد.

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از روز نامه اينديپندنت ، كلر شورت كه جزئيات مربوط به گزارشهاي اطلاعاتي زرادخانه عراق را مشاهده نمود ، سرويسهاي امنيتي را در كوتاهي در پيدا كردن تسليحات كشتار جمعي مقصر ندانست اما از وجه سياسي دادن به يافته هاي سرويسهاي امنيتي توسط دائونينگ استريت(دفتر نخست وزيري) انتقاد كرد .

انتقادات شديد اللحن خانم شورت به فشارهايي كه هم اكنون توني بلر با آن روبروست اضافه خواهد شد .

كلر شورت در كتاب جديد خود كه در چند بخش در روز نامه اينديپندنت به چاپ مي رسد مي گويد كه وي به عنوان وزير توسعه بين المللي گزارشهاي اطلاعاتي در باره زرادخانه صدام را مشاهده نمود .

نويسنده كتاب دروغها و پيامدها نوشت : توني بلر عمدا انگليس را فريب داد اتهامي كه اگر ثابت شود او را مجبور به استعفاء خواهد كرد .

شورت با رد تحقيقات باتلر مبني بر اينكه بلر با حسن نيت اقدام به توجيه جنگ عراق كرد گفت : متاسفم كه بگويم نخست وزير آگاهانه اقدام به فريب افكار عمومي انگليس كرد .

شورت كه در كابينه بلر پست وزارت توسعه بين المللي انگليس را برعهده داشت با روساي اطلاعاتي انگليس ملاقات كرد و گزارش خلاصه اي را از آنان دريافت كرد مي نويسد كه آنها هرگزنگفتند كه چيز جديدي اتفاق افتاده و خطري وجود دارد كه بايد فورا به آن پرداخته شود . سازمانهاي ما به من گفتند آنها اطلاعات بيشتر و بهتري از آمريكا در باره عراق در اختيار داشتند كه مشخص مي كرد صدام تمام وقت خود را صرف در اختيار داشتن تسليحات كشتار جمعي كرد و مواد هسته اي را از سازمان ملل مخفي كرد اما مبالغه در باره فوريت اين تهديد ناشي از سياسي جلوه دادن اين اطلاعات است .

در همان زمان رسانه ها در خبرهاي خود مبالغه كردند كه تسليحات عراق يك خطر بزرگ است . كارشناسان وزارت اطلاعات دفاعي گفتند كه آنها در گزارش خود از كلمه “بعيد است ” استفاده كردند . MI6 در آستانه جنگ به شورت گفت :آنها بسيار بعيد مي دانند كه صدام از اين تسليحات استفاده كند .

نويسنده اين كتاب كه بعد از جنگ عراق از كابينه استعفاء كرد مي نويسد حتي برخي از طرفداران بلر در مورد زمان حمله به عراق مردد بودند .

شورت درخاطرات خود گوشه اي از گفتگوهاي وزراي كابينه كه مي پرسيدند چرا حالا بايد اقدام به جنگ نمود؟ و چرا با صدام ؟ در باره فلسطينيها چطور؟ را در اين كتاب ذكر كرد .

وي در اين كتاب نوشت جك استروا وزير امور خارجه و گردون براون وزير دارايي انگليس از حمايت شانه به شانه توني بلر با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا مردد بودند .

اين كتاب توني بلر را به خاطر بردن انگليس به جنگ در يك چهار چوب تعيين شده  متهم كرد .

شورت در كتاب خود به اين مطلب اشاره كرد كه سر اندرو تارنبال وزير كابينه بعد از جنگ به وي گفت كه اين تصميم حداقل هفت ماه پيش گرفته شده بود . زماني كه وي گله كرد كه كابينه هيچ تصميمي درباره عراق نگرفته بود تارنبال در پاسخ به او گفت كه هيچ شكايتي وجود ندارد زيرا تصميم رفتن به جنگ دراوت سال 2002 گرفته شد اگر قبل از آن گرفته نشده باشد .

وي گفت كه سر اندرو به او گفت كه بلر دراوت يا قبل از آن در كل به آمريكا تعهداتي داده بود .

شورت در كتاب خود فاش ساخت كه گردن براون در سپتامبر سال 2002 به وي گفت كه شماره ده ( دائونينگ استريت ) از جف هون وزير دفاع انگليس خواسته بود كه بيست هزار سرباز را آماده كند .

وزير سابق كابينه انگليس با برشمردن دواشتباه گسترده درعراق گفت : عجله در رفتن به جنگ و اشتباه غير مسئولانه تاسف بار براي آماده كردن شرايط بعد از پيروزي سريع اجتناب ناپذير، دو اشتباه بزرگ بلر بود .